Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 29.8.2017 kirjaston palvelulupauksen. Kirjaston palvelulupaus on sivistystoimialan ensimmäinen. Lupauksen toteuttaminen käynnistyy syyskaudelta 2017 alkaen talousarvion mahdollistamissa puitteissa. Kirjaston palvelulupauksen valmistelu on aloitettu Valinnoista vaikutuksiin: kirjasto muutoksessa -hankkeessa, jossa yhteistyökumppanina oli Laukaan kunnankirjasto.

Jämsän kirjasto on valinnut palvelulupauksen kohderyhmäksi lapset ja nuoret. Lupauksen sisältö on tiivistetysti kolmikohtainen:

  1. Kirjastoseikkailu, kaikille esikoululaisille tarjotaan ohjattu tutustuminen kirjastoon.
  2. Kirjavinkkaus, kirjavinkkausta tarjotaan perusopetuksen kaikille kolmos- ja
    seiskaluokkalaisille lukuvuoden aikana.
  3. Tiedonhaun opastus, lukion ja ammatillisen toisen asteen ensimmäisen vuoden
    opiskelijoille järjestetään opastus kirjaston verkkopalveluihin ja tiedonhaun perusteisiin.

Lupauksen sisältövalinnan takana on luonnollisesti huoli lasten ja nuorten lukutaidosta ja -harrastuksesta, joka on ollut viime vuosina paljon esillä tutkimuksissa ja asiantuntijakeskusteluissa, sanoo kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen. Myös nuorten tiedonhaku- ja lähdekritiikkiosaamisesta huolehtiminen on tärkeää, kun oppiminen toteutuu yhä enemmän ainerajat ylittävästi ja ilmiöpohjaisesti.  Sujuva lukeminen ja hyvät tiedonhakutaidot ovat myös äärimmäisen tärkeitä jatko-opinnoissa.

Palvelulupauksen toteutuminen on paitsi kirjaston, myös varhaiskasvatuksen ja koulujen tahdon varassa ja huolehdittavana. Sadan prosentin toteutumista ei varmaankaan ole odotettavissa. Kirjasto tuo kuitenkin lupauksen sisältöä tutuksi yhteistyötahoille ja markkinoi sitä tehokkaasti. Kirjaston henkilöstö liikkuu aktiivisesti niihin toimipisteisiin, joista ryhmien ei ole mahdollista tulla kirjastoon.

Kirjasto tilastoi ja arvioi palvelulupauksen toteutumista syyskaudella 2018.

Palvelulupaus luo odotuksia ja kiteyttää oleellisen palvelusta. Lupauksella kirjasto viestii: "tästä pidämme kiinni kaikissa olosuhteissa”.

Lisätietoja:
kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen
p. 040 832 1123 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn