Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginvaltuusto syksyn ensimmäisessä kokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 kiinteistö- ja tuloveroprosentit.

Kunnallisen tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää Jämsän kaupungin kunnalliseksi tuloveroprosentiksi 21,5 % vuodelle 2018.

Perussuomalaisten ja Sitoutumattomien valtuustoryhmät esittivät, että kunnallista tuloveroprosenttia ei korotettaisi vaan tuloveroprosentiksi vahvistettaisiin 21,0%. Äänestys 26-17.

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa Jämsän kunnalliseksi tuloveroprosentiksi 21,0%

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2018

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, että kiinteistöveroprosentit säilyvät vuonna 2018 saman suuruisena kuin vuonna 2010-2017:

Vakituinen asuinrakennus 0,45 %
Muu asuinrakennus 1,05 %
Yleinen kiinteistövero
- rakennukset 1,00 %
- maapohja 1,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Voimalaitokset 2,50 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00%

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Äänestys 26-17.

Jämsän kaupungin hallintosääntö 2017

Hallintosääntö on kaupungin hallinnon ja toiminnan sekä toimielinten kokousmenettelyn keskeinen ohjausväline. Kuntalain mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen, päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn sekä valtuuston toimintaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosäännön kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti toukokuussa. Uusi hallintosääntö astui voimaan 1.kesäkuuta 2017.

Hallintosäännön hyväksymisen jälkeen on tullut esiin muutostarpeita. Keskeisimmät sisällölliset muutokset liittyvät kaavaprosessiin. Tavoitteena on mahdollisimman nopea asemakaavan
käsittelyprosessi. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä asemakaavan hyväksymistä koskevaa päätösvaltaa voidaan siirtää valtuustolta alemmille toimielimille. Muutoksessa ehdotetaan, että asemakaavan hyväksyisi kaupunginhallitus. Lisäksi yhdyskuntatoimen osalta ehdotetaan erinäisiä muutoksia viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan.

Muutoksia ehdotetaan myös toimialajohtajien ja tulosaluejohtajien sekä kirjastopalvelupäällikön ratkaisuvaltaan. Sääntöön on lisätty jätehuoltoviranomaisen määrääminen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyt hallintosääntömuutokset.
Muutettu hallintosääntö astuu voimaan 1.marraskuuta.2017.

Jämsänkosken yhtenäiskoulu (Mäntykallio) / koulun osan alaskirjaus Konsernirahastosta ja myynti rahoitusyhtiölle

Kaupunginhallitus on päättänyt
1) pienentää Mäntykallion koulun kirjanpitoarvoa 2.200.000 eurolla
2) kattaa alaskirjauksen konsernirahastosta
3) myydä Mäntykallion koulun osana yhtenäiskoulun investointijärjestelyjä tasearvostaan Kuntarahoituksen rahoitusyhtiölle.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, että rahastosiirto käsitellään lisämäärärahana vuodelle 2017.

Kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahan rahastosiirtoon vuodelle 2017.

Huhdanvuoren hiihtokeskuksen latukonehalli

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että Huhdanvuoren latukonehallille lisätään 33.000 euron lisämääräraha ja vastaava summa vähennetään Kelhänkadun virastotalon remontista.

Jyrki Niittymaa (PS) ehdotti asian pöydällepanoa, esitystä kannattivat Pekka Laaksonen (UJ) ja Esko Järvenpää (PS), Voitto Suosaari (Kesk), Pekka Kataja (PS).

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa Huhdanvuoren hiihtokeskuksen latukonehallin rakentamisen uudelleen valmisteluun.

Kiinteistö Oy Jämsänmäki / Palomäentie 5 ja Kumpulantie 2 käyttövesiputkistojen ja salaoja- ja sadevesiviemäreiden uusiminen

Kiinteistö Oy Jämsänmäki on pyytänyt kaupungilta lainaa vesijohtojen remontin suorittamista varten. Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Kiinteistö Oy Jämsänmäelle 250.000 euron suuruisen antolainan 15 vuoden maksuajalla, laina sidotaan 12 kk euribor korkoon 2 %:n marginaalilla.

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Kiinteistö Oy Jämsänmäelle antolainan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Jämsän Veden hulevesiverkoston siirtäminen Jämsän kaupungin hallintaan

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, että Jämsän Veden hulevesiverkosto siirretään teknisen lautakunnan hallintaan ja verkostolle laaditaan taksa vuoden 2018 aikana siten, että taksan perusteet ja maksut tulevat valtuuston päätettäväksi viimeistään taloussuunnitelman vuodelle 2019 - 2021 yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen esityksen mukaisesti.

Ilveslinnan alueen asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Jämsänkosken taajaman keskustassa UPM:n tehdasalueen reunalla. Alueella sijaitsee neljä rakennusta: Ilveslinna, Wanha makasiini, tehtaan klubi sekä yksi rakennus, jossa toimii mm. UPM:n työterveys. Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on n. 2,37 hehtaaria ja rakennusoikeutta on luonnoksessa osoitettu 4 570 k-m2. Kaavassa alue on jaettu neljään tonttiin alueella sijaitsevien rakennusten ympärille. Loppuosa suunnittelualueesta koostuu katu-, puisto- ja suojaviheralueista. Kaavamuutosta on laadittu yhteistyössä alueen maanomistajien ja niiden toiveet on pyritty huomioimaan kaavaa laadittaessa.

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 2.5.-2.6.2017.

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Ilveslinnan ympäristön asemakaavan muutoksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ilveslinnan ympäristön asemakaavan muutoksen esitetyn mukaisesti.

Sidonnaisuusrekisteri

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Sidonnaisuusrekisteri on julkaistu kaupungin verkkosivuilla, osoitteessa https://jamsa.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse

Valtuusto merkitsi sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.

Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloite 10.4.2017 / Vanhusten ruokajakelun parantaminen / Tuula Peltonen (+ 8 allekirjoittajaa)
Valtuustoaloite 13.2.2017 / Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kaikille kuntamme nuorille kesätyöpaikka / SDP:n valtuustoryhmä
Valtuustoaloite 13.2.2017 / Nuorten Jämsä -talon perustaminen / Matti Similä (+ 20 allekirjoittajaa)
Valtuustoaloite 22.6.2015 / Poliitikkojen ja virkamiesten sidonnaisuudet avoimiksi / Jämsän Vasemmistoryhmä
Valtuustoaloite 6.6.2016 / Pormestarimalliin siirtyminen / Seija El Sayed, Tommi Tapiainen, Saara Peutere-Heikka (+5 allekirjoittajaa)
Valtuustoaloite 5.6.2017 / Tyhjillään olevien asuntojen vuokraaminen edullisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaa tukeville yhdistyksille ja järjestöille / Pekka Pasanen

Kaupunginvaltuusto totesi edellä olevien valtuustoaloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet sekä annetut selvitykset riittäväksi ja aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Valtuustoaloite 13.2.2017 / Loma-asunto- ja yritystonttien myynti kiinteistövälittäjille /
Piritta Rantanen (+ 32 allekirjoittajaa).
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että valtuustoaloite loma-asunto- ja yritystonttien myynnistä kiinteistövälittäjälle palautetaan uudelleen valmisteluun.

Kaupunginvaltuuston esityslista.

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn