Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti vuoden 2018 talousarvioesityksestään 11.10.2018. Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi kaupunginhallitus edellytti kaupunkikonsernia hakemaan 2,7 meur supistukset toimintakatteeseen. Säästökeinoja ja tulojen lisäyksiä käsiteltiin sivistyslautakunnassa 6.11.2017. Menojen vähennyksiä lautakunta päätti esittää 238 000 euron edestä ja tulojen lisäyksiä noin 19 000 e edestä.

Talousarvion valmistelun edetessä koko kaupungin osalta henkilöstösivukulu- ja eläkemenoperusteiset maksut ovat lisäksi tarkentuneet ja niistä sivistystoimialan osuus on  -251 000. Sivistyslautakunnan esityksen mukaan toimialan toimintakate on siten yhteensä runsaat 500 000 euroa alkuperäistä pienempi.

Talousarvioesitys leikkaa 10 %:lla läpi koko toimialan hankintoja, esim. toimisto- ja koulutarvikkeet, kirjallisuus, kalusto yms. Kokonaisvaikutus on -75 000 e.  Leikkauksen ulkopuolella ovat kuitenkin esim. perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikkahankinnat ml. leasingvuokraus. Henkilöstön koulutuksesta esitys leikkaa 10 % vaikutuksen ollessa -7 500 e.  Sivistyslautakunta päätti esittää, että vastaavat leikkaukset harkittaisiin toteutettavaksi koko organisaatiossa ellei jo näin ole  tehtykin.

Lukion tuntikehys arvioitiin uudelleen siten, että alkava vuosikurssi toteutuisi kolmisarjaisena. Vaikutus vuoden 2018 osalta -18 000 e.  Kotihoidontuen määrään arvioitiin pääpiirteittäin vuoden 2016 tasoon perusteena pienet ikäluokat. Lisäksi esityksessä korjattiin eräitä talousarvioesityksessä havaittuja virheitä suuruudeltaan noin -80 000 e.

Euromäärältään lisätulojen arvio (+19 000 e) ei ole esityksessä kovin suuri. Esitys uudesta tuloarvioista perustuu maltillisiin korotuksiin tilavuokrissa, liikennepuiston ja leirien maksuissa sekä iltapäivätoiminnan taksoissa. Tuloihin vaikuttavista maksuista ja taksoista lautakunta päättää viimeistään kuluvan vuoden joulukuussa

Sivistyslautakunta päätti esittää, että Jämsän Ate­ria-, puhtaus- ja teks­tii­li­palvelut- lii­ke­lai­tos­ta pyydetään tekemään vaih­to­eh­toi­sia malleja sii­tä, miten ate­ria­hin­nan kustannuksiin voidaan vai­kut­taa. Toimiala te­kee mie­luus­ti asiassa yhteistyötä liikelaitoksen kans­sa.

Lautakunta päätti esittää myös, että liikuntapaikkojen hoitamisen kus­tan­nuk­set nykyrakenteessa ja vaihtoehtoiset ratkaisumallit asias­sa sel­vi­te­tään yhdessä yhdyskuntatoimen kanssa.  Myös avustusten taso joudutaan arvioimaan uudelleen. Selvitykset tulee tehdä vuoden 2018 helmikuun loppuun mennessä.

Pidemmän aikavälin rakenteellisiin muutoksiin ja palvelutarjonnan supistuksiin tähtäävien kirjastoverkko- ja kouluverkkoselvityksen tekemistä sivistyslautakunta esitti kokouksessaan 11.10.2017. Näillä toimilla on mahdollista hyödyntää myös henkilöstön eläkepoistumaa.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 13.11. ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 27.11. kokouksessaan.


Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, tavoitettavissa 8.11.2017 klo 9-11
p. 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn