Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Keski-Suomi 2020 -asioina käsitellään talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelun tilanne sekä keskustellaan valinnanvapauden lakiluonnoksesta, kokeilusta ja pilotoinnista. Lisäksi asialistalla on Jyväskylän kaupungin kanssa solmittava yhteistyösopimus Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöstä. Jyväskylän kaupungille korvataan uudistuksen valmisteluun osallistuvien henkilöiden palkkakustannuksia.

Maakuntaohjelman 2018-2021 luonnos on ollut julkisesti esillä 2.-31.10.2017. Saadun palautteen pohjalta muokattu maakuntaohjelman luonnos etenee maakuntahallituksesta maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Maakuntahallitus käsittelee liiton tavoitteita, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä taloussuunnitelmaa. Keski-Suomen kehittämisrahaston taseen kirjausperiaatteisiin tehdään yksi korjaus. Kokouksen asialistalla on myös läntisen Suomen yhteinen raideliikenteen kehittämisesitys "päärata plus".

Esityslista kokonaisuudessaan:

http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1032

Lisätietoja:

Tapani Mattila
maakuntajohtaja
040 595 0011
tapani.mattila[at]keskisuomi.fi

Pirjo Peräaho (Keski-Suomi 2020)
projektipäällikkö
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Pekka Hokkanen (maakuntaohjelma)
aluekehitysjohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Pirjo Ahola
hallintopäällikkö
040 595 0003
pirjo.ahola[a]keskisuomi.fi

Tuulia Nieminen
viestintäpäällikkö
040 591 5058
tuulia.nieminen[at]keskisuomi.fi

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn