Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginvaltuuston päätöksiä 27.11.2017

Kaupunginvaltuuston syksyn viimeisessä kokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020

Talousarvioon tehtiin muutama tekninen korjaus.

Ulla Patronen esitti ponnen, että kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin Kuoreveden halliin johtavien teiden hoitoluokituksen nostamiseksi. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Jyrki Niittymaa (PS) esitti sivulle 35 latukonehalliin varattavaksi 80 000 euroa 120 000 sijaan.
Pekka Kataja (PS) kannatti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pentti Koskinen (SDP) esitti sivulle 40 : Poistetaan talousarviotekstistä "Määrärahalla toteutettaisiin Immi Hellénin runoihin perustuen lasten puisto Halliin (Järvensivun leikkipaikka) tai Jämsän taajamaan" sanat tai Jämsän taajamaan. Esitystä ei kannattanut kukaan, joten se raukesi.

Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmä esittää sivulle 67 muut tuotot, että sivistystoimen tuloja vähennetään vuodelle 2018 50 000 euroja, vuodelle 2019 75 000 euroa ja vuodelle 2020 100 000 euroa, koskien perusopetusta, lukiota ja elämänlaatupalveluita. Esityksellä tarkoitetaan ensi vuodelle ilmaisia tiloja järjestöjen alle 20-vuotiaille järjestämälle harrastustoiminnalle. Esitystä laajennettaisiin myöhempinä vuosina mm. eläkeläisiin.
Valtuusto päätti vähentää tuloja esityksen mukaisesti. Äänestys 28-10, 5 tyhjää.

Matti Similä (Kesk) esitti sivulle 73 muutosta tekstiin, että kaupunginvaltuusto edellyttää, että Vitikkalan ja Paunun yhtenäiskoulu toteutetaan 1.8.2018 ja Jämsänkosken yhtenäiskoulu 1.8.2019. Esitystä kannattivat Pekka Kataja (PS), Ulla Patronen (SDP), Tarja Uusipaasto (Kesk), Eero Koskela (KD)
Valtuusto hyväksyi muutoksen äänin 34-7, 2 tyhjää. Tuula Peltonen (SDP) jätti eriävän mielipiteen.

Jyrki Kokko (UJ) esitti sivulle 97 täydennykseksi kohtaan "Vuodelle 2018 varataan määräraha jätteen vastaanottohallin rakentamiseen", että ensin kuitenkin selvitetään onko vastaavaa tilaa olemassa seutukunnalla. Tarja Uusipaasto (Kesk) ehdotti lisäystä, että selvitetään onko jollain paikkakunnalla olevalla yrityksellä kiinnostuneita investoida. Sitä ei kukaan kannattanut, joten ehdotus raukesi. Kokon ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jyrki Niittymaa (PS) ehdotti sivulle 15 kohtaan "Henkilöstön vähentäminen edellyttää rakenteellisia ratkaisuja ja toimipisteverkoston vähentämistä" poistettavaksi sanat "ja toimipisteverkoston vähentämistä". Eero Hakonen (UJ) ja Pekka Kataja (PS) kannattivat. Valtuusto hyväksyi Niittymaan ehdotuksen äänin 31-12.

Perussuomalaisten ja sitoutumattomien ryhmä esitti, että sivulle 25 lisätään muut rahoitustuotot vuodelle 2018 5 091 000 euroa ja vuodelle 2020 1 091 000 euroa. Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen äänin 26-17.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman.

Kaupunginvaltuuston pyytämä selvitys erikoissairaanhoidossa tapahtuneesta ylityksestä vuonna 2016

Valtuusto hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan selvityksen erikoissairaanhoidon ylityksestä vuonna 2016 ja ylitykseen vaikuttaneista syistä.

Talousarvion 2017 toteuma, arvioidut ylitykset ja alitukset / Sosiaali- ja terveystoimi

Valtuusto hyväksyi sosiaali- ja terveystoimen 9 kk:n toteutuman pohjalta laatiman tilinpäätösennusteen. Se sisältää ennakoituja tulosaluekohtaisia määrärahamuutoksia. Lopulliset erikoissairaanhoidon menot tiedetään vasta helmikuun 2018 puolivälin paikkeilla.

Valtuusto esitti pontena, että tehtäisiin vertailuja vastaavan kokoiseen kuntaan, jossa ei ole tehty soten kokonaisulkoistusta.

Jämsän kaupungin strategian päivittäminen

Valtuusto hyväksyi päivitetyn strategian raamittamaan Jämsän kaupungin talousarviota ja –suunnittelua sekä päätöksentekoa. Strategian päivitystarpeet tarkastellaan tarvittaessa, jopa vuosittain ennen talousarvion hyväksymistä. Valtuusto päätti myös, että kaupunginhallitus nimeää avukseen valtuustokaudeksi työryhmän, jonka tehtävänä on strategian päivitys sekä Jämsä-brändin ja mittareiden kehitystyö.

Strategia: Jämsän tarina 2035 

Perussuomalaisten ja sitoutumattomien ryhmä esitti strategian jättämistä pöydälle. Valtuusto äänesti asian jättämisestä pöydälle. Valtuusto hyväksyi asian käsittelyn jatkamisen äänin 37-4, 2 poissa.

Keskustan ryhmä esitti täsmennyksiä strategiaan:
Sivu 7. Elinvoima, Jämsä on osallistava, vuorovaikutteinen ja avoin asuin- ja yritysympäristö
- Houkutellaan paluumuuttajia, niin lapsiperheitä kuin senioreita 2018-2025
Sivu 9. Vuorovaikutus ja sujuva elämä. Jämsän talous on tasapainoinen
- kaupungin velkamäärä enintään 2100 €/asukas
- konsernin velkamäärä enintään 3000 €/asukas
- vuosikate vähintään 670 €/asukas
- vuosikate/poistot vähintään 159%

Lisätään strategian loppuun ylimääräinen dia, että "Strategia ohjaa Jämsän kaupungin taloussuunnittelua. Strategian tarkastelu ja päivitys tulee olla hyväksyttynä vuosittain valtuustossa ennen toukokuun loppua. Lisäksi jokaisesta strategian toimenpiteistä ja mittareista tulee olla strategiakortti, jossa määritellään tarkemmat toimenpiteet sekä seurataan strategian toteutumista."

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Valtuusto toimitti suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen saattoi antaa Keski-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

Äänestystulos ja äänimäärät suhteessa kunnan asukaslukuun (30.11.2016: 21311 asukasta) 

Vihreä liitto 3 (1559)
Kansallinen Kokoomus 4 (2079)
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 13 (6757)
Vasemmistoliitto 4 (2079)
Perussuomalaiset 6 (3119)
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 1 (520)
Suomen Keskusta 10 (5198)

Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloite 5.6.2017 / Kehitysvammaisten autetun asumisen paikka Lukkoilakodin tiloissa säilytettävä / Pekka Pasanen
Valtuustoaloite 22.5.2017 / Lastensuojelu kestävälle pohjalle - Tulipalojen sammuttelusta ehkäisevään perhetukeen / Vasemmiston valtuustoryhmä
Valtuustoaloite 16.2.2015 / Kiinteistö- ja toimitilastrategia kaupungin rakennusten pelastusohjelmaksi / Arja Paakkanen (+ 7 allekirj.)
Valtuustoaloite 28.9.2015 / Särkijärven uimaranta kunnostettava / Arja Paakkanen ja Tommi Tapiainen
Valtuustoaloite 7.12.2015 / Jämsänkosken terveysaseman suojeleminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena / Pekka Kataja ja Jukka Haaparanta
Valtuustoaloite 13.12.29016 / Tasapuolinen maa-alueen luovutus vastikkeena kunnallistekniikan rakentamisesta / Arja Paakkanen(+ 4 allekirj.)
Valtuustoaloite 26.9.2016 / Jämsänkosken virastotalo Jämsän kaupungintaloksi, pääkirjastolle uusi sijoituspaikka v:n 2019 aikana / Pekka Kataja (+ 21 allekirj.)
Valtuustoaloite 25.4.2016 / kaupungin- ja vuokratilojen käyttö / Matti Similä (+ 25 allekirj.)
Valtuustoaloite 22.5.2017 / Osallistumismahdollisuuksien selvitys ´Hinku -kunnat´ -hankkeeseen / Raimo Lindeman (+ 7 allekirj.)
Valtuustoaloite 26.9.2016 / Valiokuntamallin käyttöönotto Jämsässä / Tuula Peltonen, Arja Paakkanen ja Tapio Hakanen
Valtuustoaloite 5.6.2017 / Salimaksuista luopuminen nuorille tarjottavien harrastusten osalta / Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Valtuustoaloite 16.2.2015 / Palkkatuen epäkohtiin reagoitava Jämsänkin / Arja Paakkanen (+ 3 allekirj.)
Valtuustoaloite 23.10.2017 / Kansalaistoiminnalle näkyvyyttä - tapahtumille ilmoitustauluja lisää / Arja Paakkanen (+ 3 allekirj.)

Kaupunginvaltuusto totesi edellä olevien valtuustoaloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet sekä annetut selvitykset riittäväksi ja aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Kaupunginvaltuuston esityslista.

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Merja Lahtinen
p. 040 846 8907

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn