Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupungin kuntalaiskysely onnistui yli odotusten. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 1650 vastausta. Kyselyssä kuntalaiset ottivat kantaa tärkeinä pitämiinsä palveluihin ja osallistumiskanaviin.

Kuntalaiskysely toteutettiin kahden viikon aikana nettikyselynä, kysely julkaistiin myös paikallislehdessä. Lisäksi aineistoa kerättiin jalkautumalla Jämsän alueella paikkoihin, joissa kuntalaiset asioivat ja sijoittamalla vastauslaatikoita julkisia palveluja tuottaviin kohteisiin. Kyselyn vastausten keräämiseen osallistui opiskelijoita, valtuutettuja ja kaupungin työntekijöitä.

– Kuntalaiset ovat vastanneet kyselyyn ilahduttavan runsaasti. Vastauksista laaditaan tarkempi yhteenveto ja analysointi tammikuun aikana. Uskon, että saamme myös paljon vinkkejä muun muassa siihen, miten uusia asukkaita ja yrityksiä voitaisiin houkutella Jämsään ja millaisia kaupungin palveluja kuntalaiset pitävät tärkeänä, henkilöstöjohtaja Auli Korhonen iloitsee.

Nuorten alle 20-vuotiaiden osuus kaikista kyselyyn vastaajista on peräti 24 prosenttia. Hieman yli puolet (51%) vastaajista on asunut Jämsässä yli 20 vuotta ja jopa 76 prosenttia vastaajista suosittelee Jämsää asuinpaikkana. Paikallislehdet, media sekä sosiaalinen media ovat vastaajien mielestä tärkeimmät osallistumiskanavat.

Kuntalaiskyselyn tarkemmat tulokset julkaistaan kaupungin nettisivulla niiden valmistuttua ensi vuoden alkupuolella. Kiitämme asukkaita mielenkiinnosta ja osallistumisesta kuntalaiskyselyyn.

Lisätietoja:
henkilöstöjohtaja Auli Korhonen p. 040 557 2146

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn