Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.12.2017 toimialan maksut ja taksat. Tehdyt muutokset perustuvat kaupungin talousarviovalmistelun linjauksiin ja toimialoille annettuihin ohjeistuksiin. Uimahallin lipputuotteisiin tehtiin huomattavia uudistuksia.

Uimahallin lipputuotevalikoimaa uudistettiin ja yksinkertaistettiin. Vuosikortin lisäksi hinnastossa säilyy kolmen kuukauden henkilökohtainen kausikortti. Sarjalipputuotteissa luovutaan kokonaan 25 käyntikerran kortista mutta käyttöön jäävät 5 ja 10 kerran sarjakortit. Myös erillisestä avanto-, järviuinti- ja saunamaksu lippuotteesta luovutaan hankalan valvonnan vuoksi. Jatkossa nämäkin käyttäjäryhmät maksavat normaalin uimahallin sisäänpääsymaksun.

Lipputuotevalikoimaa päätettiin yksinkertaistaa yhdistämällä lasten (5-12 –vuotiaat), eläkeläisten, työttömien, varusmiesten, vammaisten, invalidien, koululaisten ja opiskelijoiden lipputuote yhdeksi lipputuotteeksi kaikkien korttivaihtoehtojen osalta. Uuden lipputuotteen hinnaksi päätettiin 5,50 euroa. Aikuisten yksittäisen lipputuotteen hinnaksi päätettiin 8,50. Perhelipputuote säilyy valikoimassa.

Kokeiluna päätettiin ottaa käyttöön vuoden 2018 ajaksi 5 euron hintainen aamu-uintilipputuote. Näin halutaan houkutella uusia asiakkaita ja tarjota työssäkäyville mahdollisuutta aamu-uintiin. Hinnastosta poistettiin kokonaan ”ohjattu vesivoimistelu” otsikon alla olevat lipputuotteet. Jatkossa mukaan pääsee normaalilla pääsylipun hinnalla. Muutoin uimahallin hinnastoissa on pieniä korotuksia entisiin taksoihin.

Uimahallin uudistetulla hinnoittelulla arvioidaan yksittäisten asiakkaiden ostavan yhä enemmän edullisia kausi-, vuosi- ja sarjakortteja niiden kokonaisedullisemman hinnan vuoksi

Kau­pun­ginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.11.2017, että si­vis­tys­toi­men hallinnoimiin tiloihin tulee asteittain mak­su­va­pau­tuk­sia. Ensimmäisessä vaiheessa maksuvapaus koskee alle 20 vuotiaiden harrastustiloja 1.1.2018 alkaen.

Musiikkiopiston taksat pidettiin entisellään. Iltapäivätoiminnan taksat korotettiin 120 euroon kk 1.8.2018 alkaen. Mikäli lapsi on toiminnassa mukana enintään 10 päivänä kuukaudessa, maksun suuruus on 60 €

Muutoin päätetyt sivistystoimialan maksut ja taksat pitävät sisällään vain pieniä yleiskorotuksia.

Sivistyslautakunnan 11.10.2017 § 108 talousarvioehdotukseen sisältyneen linjauksen mu­kaan Kivipankin näyttelyt päätettiin muuttaa ko­ko­nai­suu­des­saan pääsymaksuttomiksi. Tämän uskotaan lisäävän näyttelyjen jär­jes­tä­mis­ak­tii­vi­suut­ta ja näyttelyissä käyntiä. Kaupungin jär­jes­tä­mis­tä erityiskustannuksia ja -järjestelyjä vaativista näyttelyistä voi­daan periä erikseen päätettävä maksu

Esittelijän esityksestä ammattimaisen terapia ym. palvelun tilavuokra palautettiin uudelleen valmisteluun.  Valmistelussa tulee arvioida mahdolliset rajaukset vuokran perimisessä.

Taksat ja maksut otetaan käyttöön 1.1.2018 alkaen, elleivät ne luonteensa vuoksi tule voimaan vasta 1.8.2018 alkaen.

Sivistystoimen maksut ja taksat (pdf)

Lisätietoja:
vs. taloussihteeri Janne Tolvanen
p. 040 847 1070

vapaa-aikapäällikkö Katja Pohjoismäki
puh. 040 571 6556

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn