Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kun­ta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuu­kau­si­mak­su­jen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 eu­roa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa.

Jämsässä tarjotaan iltapäivätoimintaa 4 tuntia päivässä kaikkina kou­lu­päi­vi­nä. Tällä perusteella iltapäivätoiminnan maksua voidaan pe­rus­ope­tus­lain mukaan periä enintään 160e kuukaudessa. Asia­kas­mak­su on ollut 1.8.2016 alkaen 100 e/kk. Jos iltapäivätoimintaan osal­lis­tuu enintään 10 päivänä kuukaudessa, on maksu ollut 50 €.  Uudet taksat ovat 1.8.2018 alkaen 120 € ja 60€.

Huoltajilla on mahdollisuus hakea vapautusta il­ta­päi­vä­toi­min­ta­mak­sui­hin perheen tulotason perusteella. Esittelijän ehdotuksesta lautakunta palautti uudelleen valmisteluun iltapäivätoiminnan maksuvapautusten tulorajat, jotka tulee valmistella vastaamaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisia tulorajoja.

Iltapäivätoiminnan maksuihin voi­daan antaa alennus erityisistä syistä, jotka liittyvät muutoksiin huol­ta­jan elatusvelvollisuudessa, toimeentulo edellytyksissä tai jos alen­ta­mi­seen liittyy huollollisia näkökohtia. Alennus on suu­ruu­del­taan enintään puolet ja se edellyttää asiantuntijalausuntoa lähinnä so­si­aa­li- ja terveystoimialalta.  Näitä päätöksiä on tehty vuotuisasti al­le 10.

Tilastointipäivänä 20.9. il­ta­päi­vä­toi­min­taan osallistuvia on ollut 138, joista noin puolet on enin­tään 10 päivää kuukaudessa.

Korotuksen arvioidaan lisäävän tuottoja 9 900 e vuodelle 2018 ja 19 800 e vuo­del­le 2019.

Sivistystoimen maksut ja taksat (pdf)

Lisätietoja:
iltapäivätoiminnan koordinaattori Sini Käkönen
puh. 040 352 8275

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn