Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistystoimialalla myönnetään kohdeavustuksia järjestöille, yh­tei­söil­le ja yksityisille kuntalaisille. Samat periaatteet koskevat kult­tuu­ri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen avustustoimintaa. Sivistyslautakunta hyväksyi uudet periaatteet kokouksessaan 20.12.2017 ja periaatteet tulevat voimaan 1.1.2018. Edellisen kerran elä­män­laa­tu­pal­ve­lui­den avustusperusteita käsiteltiin sivistyslautakunnassa 30.11.2016 § 140.

Kohdeavustuksia ei 1.1.2018 alkaen myönnetä äänitteiden, levyjen, tallenteiden ja elokuvien tekemiseen. Näissä kustannukset ovat usein niin korkeat, että hakijoiden tasapuolinen kohtelu ei ole mahdollista. Avustusten ulkopuolelle rajattiin myös näyttelyjen tai muiden avajaisten tarjoilun, kukituksen tai muun huomionosoituksen järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin osallistuminen. Järjestötoiminnan tavanomaiset kulut, pankkikulut, lainanhoitokulut tai toiminnantarkastajan palkkiot eivät myöskään ole avustuskelpoisia menoja.

Järjestöjen toiminnan ja taloudenhoidon seurantaa täsmennettiin niin, että avustuksen hakijan tulee tarvittaessa antaa selvitys tuetun tapahtuman pääsylipputuloista ja muista mahdollisista avustuksista, joita tapahtuman toteuttamista varten on saatu.

Uusituissa periaatteissa on otsikoinnilla täsmennetty avustuslajeja, jotta hakijat voisivat muotoilla hakemuksensa helpommin ja selkeämmin.

Avustuksia voi edelleen hakea ympäri vuoden, mutta kuitenkin viimeistään 1.12. mennessä. Hakemuksia täydentäviä liitteitä voi toimittaa myöhemminkin.

Avustustoiminnan periaatteet 1.1.2018 lukien (pdf)

Lisätietoja:
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
p. 040 571 6556

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn