Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunginhallitus kokoontui ennen vuodenvaihdetta linjaamaan erikoissairaanhoidon tasausmaksua sekä Jokilaakson sairaalaa leikkaustoimintaa koskevia asioita.

Jämsän Terveys Oy:n ja Jämsän kaupungin välisen palvelusopimuksen tulkinta erikoissairaanhoidon tasausmaksuista

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki

1. hyväksyy esittelytekstissä mainitun menettelytavan ja tulkinnan ns. tasauslaskujen suhteen ja siitä tehdään erillinen liite palvelusopimukseen, jonka Pihlajalinna Terveys Oy, Jämsän Terveys Oy ja Jämsän kaupunki allekirjoittavat.

2. maksaa Jämsän Terveys Oy:lle Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2016 toimintaa koskevan palautuksen 294.241,68 euroa erikoissairaanhoidon tasausmaksuista.

Leikkaustoiminta Jokilaakson sairaalassa 1.1.2018 lukien

Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä ja asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä astuvat voimaan vuoden 2018 alusta lukien. Lakimuutoksilla on todettu olevan heijastusvaikutuksia myös yksityiseen leikkaustoimintaan.

Kaupunginhallitus päätti, että

1.leikkaustoimintaa Jokilaakson sairaalassa voidaan jatkaa 1.1.2018 lukien. Päätös on voimassa 30.6.2018 asti ja sitä tarkastellaan uudelleen, kun sosiaali- ja terveysministeriön asettamat kriteerit yksityiselle leikkaustoiminnalle ovat valmistuneet. Leikkaustoiminnan jatkamisen ehtona on se, että kaikki Jokilaakson sairaalassa tapahtuva toiminta täyttää lain ja asetusten asettamat reunaehdot. Lisäksi todetaan, että mikäli laintulkinnallisesti epäselvästä tilanteesta johtuen leikkaustoiminnan jatkamisella olisi taloudellisia seuraamuksia, niin hallinnollista kulua eli asiakasmaksujen osuutta lukuun ottamatta riskin kantaa ja mahdollisista taloudellisista seuraamuksista vastaa operatiivinen toimija eli Jämsän Terveys Oy / Jokilaakson Terveys Oy.

2. Jämsän kaupunki sitoutuu korvaamaan Pihlajalinnan 12.12.2017 toimittaman laskelman mukaisesti puolet, kuitenkin enintään 52.000 euroa/vuosi edellä mainitun STM:n valmisteleman yksityistä leikkaustoimintaa koskevan asetuksen aiheuttamista mahdollisista lisäkustannuksista. Pihlajalinna Terveys Oy vastaa lopuista kustannuksista. Mahdollinen lisäkorvaus maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joita toiminnan muutos tosiasiassa koskee, kuitenkin aikaisintaan 1.7.2018 alkaen. Kaupungin luottamustoimielimet käsittelevät mahdolliset määrärahaylitykset erikseen talousarviomuutoksen yhteydessä.
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa Pihlajalinna Terveys Oyj:lle ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirille keskustelujen avaamista liittyen Jokilaakson Terveys Oy:n toimintaan ja osakkeiden omistussuhteisiin.

Yksityiskohtaisemmat päätösten asiaselostukset kaupunginhallituksen esityslistassa.

Lisätietoja:
hallituksen varapuheenjohtaja Seija El Sayed p. 040 730 2405
kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p. 040 142 7111 ja
kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn