Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Himoksen kylpylähankkeen eteneminen edellyttää Jämsän kaupungin ja keskeisten toimijoiden välillä vuonna 2015 allekirjoitetun aiesopimuksen päivittämistä ja uusimista.

Himoksen alueelle on kehittymässä hotelli- ja kylpyläkeskus, jossa Holiday Club Resorts Oy toimisi operaattorina kylpylän ja hotellin osalta ja Lemminkäinen alueen rakentajana. Tobermore Oy olisi osakkaana kylpyläyhtiössä ja erillisenä toimijana alueella. Jämsän kaupunki olisi väliaikaisesti mukana kylpyläkeskuksen omistajaksi tulevassa kiinteistöyhtiössä.

- Sopimuksen päivittäminen on välttämätöntä osittain muuttuneiden olosuhteiden johdosta. Kaupunki ei voi osallistua kylpylätoiminnan harjoittamiseen tai liiketoimintaan, mutta kaupunki haluaa olla edistämässä hankkeen aloitusta ja mahdollistaa Himosalueen kehittymisen, kaupunginjohtaja Ilkka Salminen linjaa.

Aiemman aiesopimuksen mukaisista kaupungin maanhankinnoista on hankittu auktorisoidun kiinteistöarvioijan AKA-arviot, jotka ovat euromäärältään alhaisemmat kuin aiesopimuksen hinta-arviot. Sopimukseen sisältyy myös parkkialueiden investointeja, jotka eivät voi toteutua, jollei kaupunki omista maapohjaa. Näiltä osin alkuperäisen aiesopimuksen noudattaminen ei olisi mahdollista. Kaupungin kokonaissijoitus hankkeeseen on yhteensä 4,45 milj. euroa. Uusittava sopimus ei muuta jo aiemmin kaupunginvaltuuston tekemään periaatepäätöstä investoinnin suuruuden osalta.

Uuden ehdotuksen mukaisesti Jämsän kaupunki olisi osakkaana kiinteistöyhtiössä, jonka tiloissa ja alueella kylpyläliiketoimintaa operoiva yhtiö toimii, ja josta kaupunki voisi irrottautua toiminnan vakiinnuttua. Jämsän kaupunginhallitus keskustelee kylpylähankkeesta ja antaa ohjeita uuden aiesopimuksen laadintaan kokouksessaan maanantaina 15.tammikuuta 2018. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto voi ottaa kantaa päivitettyyn aiesopimukseen 12.helmikuuta.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p. 040 142 7111

Lue HCR tiedote täältä

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn