Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Uusien asukkaiden houkuttelemiseksi ehdotetaan muun muassa yritystoiminnan tukemista, kaupungin toiminnan ja organisaation nykyaikaistamista, digitalisaatiota sekä uusien innovaatioiden hyödyntämistä palveluntuotannossa.

Jämsäläiset ideoivat kaupungin tulevaisuutta kuntalaiskyselyssä viime vuoden lopulla. Kysely sai jämsäläisten keskuudessa poikkeuksellisen myönteisen vastaanoton. Kyselyyn vastasi 1650 jämsäläistä, jotka kertoivat mielipiteensä kaupungin ilmapiiristä, vahvuuksista ja kehittämisestä.

Monet vastaajat kiittivät kaupunkia mahdollisuudesta vaikuttaa ja kyselyjä toivotaan järjestettävän jatkossakin. Tulevaisuuden kunnan roolissa korostuvat kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen. Jämsän kaupungilla on tästä näkökulmasta erinomaiset mahdollisuudet uudistaa toimintaansa. Kuntalaisilla on ideoita ja halua osallistua Jämsän kehittämiseen. Vastauksissa ehdotettiin esimerkiksi vuotuisen ideakilpailun järjestämistä.

Suurin osa (76 %) vastaajista suosittelee Jämsää asuinpaikkana. Jämsän vahvuuksina mainitaan mm. hyvä sijainti, erinomaiset harrastusmahdollisuudet, kaunis luonto sekä rauhallinen ja turvallinen elinympäristö.

Jämsällä on myös paljon parannettavaa. Erityisesti ilmapiiriin ja päätöksentekokulttuuriin liittyvät haasteet vaikeuttavat kuntalaisten mielestä Jämsän kaupungin kehittämistyötä. Jämsässä on kaikki hyvän elämän edellytykset, mutta ei aivan kaikille. Palvelutarjonta ei ole yhtä laaja kuin suuremmissa kaupungeissa, eikä työpaikkoja ole kaikille halukkaille.

Vastaajat ovat erityisen tyytyväisiä Jämsään liikuntakaupunkina. Liikuntamahdollisuuksia on paljon ja kaupunkilaiset vaikuttavat aktiivisilta liikkujilta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta Jämsän kannattaa hyödyntää tätä vahvuuttaan.

Kuntalaisilla on paljon sanottavaa Jämsän maineesta. Kaupungilla on paljon ylpeyden aiheita, mutta jostain syystä haasteet ja kielteiset uutiset vaikuttavat korostuvan julkisessa keskustelussa. Moni vastaaja piti Jämsän ainutlaatuista pumptrack-rataa ja sen synnyttämää myönteistä keskustelua oivana esimerkkinä onnistuneesta, hyvää mainetta luovasta ilmiöstä.

Julkiseen keskusteluun osallistutaan erityisesti median ja paikallislehden, sosiaalisen median ja muiden sähköisten kanavien välityksellä. Kaupunkilaiset toivovat päätöksentekijöitä ja kaupungin johtoa lähemmäksi kuntalaisten arkea – kaupungin johtaminen tarvitsee kasvoja.

Kaupunkilaiset ovat kyllästyneitä palvelujen karsimiseen ja jatkuvaan säästämiseen. Jämsään halutaan houkutella uusia asukkaita. Palvelutasoa ei ole vastaajien mielestä enää varaa alentaa. Sen sijaan vastaajat pitävät ratkaisuna yritystoiminnan tukemista, kaupungin toiminnan ja organisaation uudistamista, nykyaikaistamista, digitalisaatiota sekä uusien innovaatioiden hyödyntämistä palveluntuotannossa. Tarvitaan pitkäjänteistä suunnittelua, avoimuutta, asennemuutosta ja myönteistä ilmapiiriä. Jämsään uusia asukkaita ja yrityksiä Jämsään voidaan houkutella kaupunkilaisten tuella.

Jämsällä on kaikki mahdollisuudet uudistua ja menestyä. Vahvuuksia on paljon ja kaupunkilaiset ovat innostuneita ja aktiivisia. Jämsäläiset ovat valmiita katsomaan pitkälle tulevaisuuteen ja uudistamaan kaupungin toimintaa laajasti.

Kuntalaiskysely toteutettiin joulukuussa 2017 yhteistyössä BDO Oy:n kanssa.

Kuntalaiskyselyraportti

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Auli Korhonen p.040 557 2146

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn