Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan konserniohjeet ja palautti uudelleen valmisteltavaksi kaupunkikonsernin omistajapolitiikkaa koskevat periaatteet. Kaupunkistrategian työryhmään nimettiin edustaja kaikista valtuustoryhmistä.

Kaupunkikonsernin omistajapolitiikkaa

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asiakokonaisuus jätetään pöydälle ja palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Jämsän kaupungin konserniohje

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämsän kaupungin konserniohjeen, joka tulee voimaan 1.3.2018.

Strategian täytäntöönpano / työryhmän nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti nimetä strategiatyöryhmään edustajan jokaisesta valtuustoryhmästä. Viranhaltijoista työryhmään nimettiin kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja. Kaupunginjohtajan määräyksestä työryhmään kutsutaan tarpeen mukaan asiantuntijaviranhaltijoita sekä tehdään päätöksiä alatyöryhmistä.

Nimetyt:
Jorma Poti (SDP)
Matti Similä (Kesk)
Eero Hakonen (UJ)
Saara Peutere-Heikka (Vihr)
Jukka Haaparanta (PS)
Tarmo Konstari (Kok)
Arja Paakkanen (Vas)
Maritta Parkkonen (henkilöstön edustaja)

Valtuustoaloite korkeakoulutasoisen jatko-opintomahdollisuuden edistämisestä

Jämsän Vasemmiston valtuustoryhmä ja Tuula Peltonen ovat jättäneet kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.4.2017 valtuustoaloitteen korkeakoulutasoisten jatko-opintomahdollisuuksien edistämiseksi Jämsän kaupungissa. Aloitteen mukaan se yhtäältä edistäisi nuorten hakeutumista jatko-opintoihin ja toisaalta onnekkaimmissa tapauksissa helpottaisi nuorten jäämistä kotikonnuille. Asialla nähdään olevan vaikutuksena myös elinkeinoelämän kehittymiseen.

Valtuustoaloitteeseen annetussa selvityksessä todetaan muun muassa, että aloitteen mukainen toiminta on etenemässä kohti käytännön toimia.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti,
- myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan ja laitoshuoltajan toimelle
- myöntää Niemen patteriston historiateoksen tekemiseen 2500 euroa vuonna 2018 ja 2500 euroa vuonna 2019 kaupunginhallituksen käyttövaroista.

Kaupunginhallituksen esityslista

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p. 040 142 7111 ja
kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn