Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Helmikuun ensimmäisessä kokouksessa kaupunginhallitus nimesi ehdokkaansa kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä useiden muiden yhteisöjen ja yhdistysten eri toimielimiin. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi muun muassa tarpeettomaksi jääneille kiinteistöille kohdistettavat toimenpiteet ja kaupunkikonsernissa sovellettavat omistajapolitiikan periaatteet.

Jämsän kaupungin toimitilojen ja kiinteistöjen toimenpiteet

Jämsän kaupungilla on kiinteistöjä ja rakennuksia, joille ei kuntaliitoksen jälkeen ole nykytilanteessa enää käyttöä tai käyttötarve on muuttunut.
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä toimenpideohjeet esityslistan liitteessä mainituille rakennuksille ja maa-alueille sekä merkitsee tiedoksi esityksen myytävistä tonteista ja maa-alueista.

Jämsän kaupunkikonsernin omistajapolitiikka

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi kaupunkikonsernin omistajapolitiikan periaatteet ja omistajapoliittiset periaatteet yhtiökohtaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että
1) yhtiötä perustettaessa tai yhtiön osuuksia ostettaessa jokaiselle yhtiölle luodaan omistuksen ja omistajaohjauksen periaatteet ja -tavoitteet
2) omistajapoliittiset periaatteet käsitellään vähintään kerran valtuustokaudessa osana kaupungin strategisia linjauksia.

Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet

Kaupunginhallitus päätti nimetä ehdokkaansa edustajiksi tytäryhteisöjen hallituksiin seuraavasti:

Jämsän Aluelämpö Oy
Puheenjohtaja Taisto Rinne SDP
Varapuheenjohtaja Voitto Suosaari KESK
Jäsen Tarmo Konstari KOK
Jäsen Piritta Rantanen SDP
Virkamiesjäsen kaupungininsinööri Katja Rissanen

Kiinteistö Oy Jämsänmäki
Puheenjohtaja Tapani Lappalainen UJ
Varapuheenjohtaja Eija Aaltonen SDP
Jäsen Antero Hänninen VAS
Jäsen Atte Porkkala KESK
Virkamiesjäsen yhdyskuntatoimenjohtaja Tarja Kuisma

Himos-Infra Oy
Puheenjohtaja Eero Hakonen UJ
Varapuheenjohtaja Hannu Loberg UJ
Jäsen Heikki Rinnekangas SDP
Jäsen Erja Laaksonen KOK
Virkamiesjäsen vesihuoltopäällikkö Pekka Karppinen

Jämsän Yrityskiinteistöt Oy
Varapuheenjohtaja Ari Haggrén KOK vara Lauri Viitanen KOK
Jäsen Voitto Suosaari KOK vara Raimo Lahtinen KESK
Jäsen Tuomo Alanen SDP vara Pekka Pasanen SDP
Jäsen Eila Sahala PS vara Eero Koskela KD
Virkamiesjäsen yhdyskuntatoiminjohtaja Tarja Kuisma

Jämsek Oy
Jäsen Heikki Paavuori PS vara Jyrkki Niittymaa PS
Virkamiesjäsen kaupunkisuunnittelupäällikkö Kari Stenlund
Varajäsen talous- ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen

Pyytää yhteistyötahoja nimeämään edustajansa hallitukseen seuraavasti:
Jäsen suurteollisuus/UPM-Kymmene Oyj
Jäsen suurteollisuus/Patria Oyj
Kolme jäsentä Jämsän seudun pk-yritykset

Kiinteistö Oy Koskenpään Terveystalo
Puheenjohtaja Hannu Loberg UJ
Varapuheenjohtaja Jorma Poti SDP
Virkamiesjäsen kunnossapitomestari Mika Maahi

Kiinteistö Oy Jämsänkosken Koivutie 4
Puheenjohtaja Pekka Kataja PS
Varapuheenjohtaja Leena Pärnäjärvi KESK
Virkamiesjäsen kunnossapitomestari Mika Maahi

Kiinteistö Oy Jämsän Hekohalli ja Kiinteistö Oy Jämsän Komposiittihalli
(Yhtiöissä samat edustajat)
Puheenjohtaja Pekka Rantala
Varapuheenjohtaja Eija Arvaja
Jäsen Jaakko Lajunen KOK vara Ismo Peijari KOK

Patrian edustajat:
Jäsen Jani Aittakorpi varalla Veli-Erkki Ruotsalainen
Jäsen Kai Nurmio varalla Terho Tiilikainen

Längelmäki Halli Oy
Jäsen Niko Riekkovaara PS
Virkamiesjäsen vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki

Kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi valitaan yhteisönä BDO tilintarkastus Oy tai henkilönä kaupungin tilintarkastaja kyseisestä yhtiöstä.

Osakkuusyhteisöjen toimielinten jäsenet
Kaupunginhallitus päättää nimetä ehdokkaansa edustajiksi seuraavien yhteisöjen toimielimiin:

Jokilaakson Terveys Oy
Hallituksen jäsen Merja Lahtinen KESK
Yhtiökokousedustaja talous- ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen

Jämsän Terveys Oy
Hallituksen jäsen Piritta Rantanen SDP
Hallituksen jäsen Tommi Tapiainen VIHR
Hallituksen varajäsen Veli-Markku Nieminen KOK
Virkamiesjäsen työhyvinvointikoordinaattori Hannele Rahkonen
Yhtiökokousedustaja talous- ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen

Himos Matkailu Oy
Suositus hallituksen jäseneksi Jämsek Oy:n toimitusjohtaja Ulla Haggren
Yhtiökokousedustaja talousjohtaja Ari Luostarinen

Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy
Jäsen Reima Lahtinen SDP
Varajäsen Mikko Laitinen SDP
Virkamiesjäsen rakennuttajainsinööri Jari Ihainen vara Mika Maahi
Yhtiökokousedustaja vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki

Jämsänkosken Tekojäärata Oy
Jäsen Mimmi Puhakka KESK
Varajäsen Johanna Nivala KESK
Virkamiesjäsen kunnossapitomestari Mika Maahi
Varajäsen rakennuttajainsinööri Jari Ihainen
Yhtiökokousedustaja vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki

Yhteisöjen ja yhdistysten toimielinten jäsenet

Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmä
Jäsen Jorma Honkanen KOK
Varajäsen Tarja Uusipaasto KESK

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
yhtiökokousedustaja Matti Similä KESK

Jämsän Vanhaintuki Ry
Puheenjohtaja Arja Paakkanen VAS
Jäsen Helena Salminen SDP
Virkamiesjäsen talous- ja suunnitt.pääll.Erkki Kainulainen
Virkamiesjäsen vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen

Jämsänkosken Vanhusten ja vammaisten tuki ry
Jäsen Timo Virtanen VAS
Jäsen Leena Valkeajärvi UJ
Virkamiesjäsen kunnossapitomestari Mika Maahi
Virkamiesjäsen vanhuspalvelujohtaja Mai-Stina Lampinen

Jämsänkosken Vammaisten Palveluasunnot ry
Jäsen Johanna Nivala KESK
virkamiesjäsen vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen

Muita valintoja:
Päijänteen virkistysalueyhdistys
edustaja Mira Viinijärvi PS

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
edustaja Juhani Heikka VIHR

Pohjois-Hämeen Puhelin Oy
hallintoneuvosto edustaja Markku Korpela SDP
hallintoneuvosto edustaja Pertti Takanen SDP
yhtiökokousedustaja talousjohtaja Ari Luostarinen

Koskenpään kehittämisyhtiö Oy
yhtiökokousedustaja Riitta Kangas VAS

Kuoreveden Sähkö Oy
yhtiökokousedustaja Pekka Laaksonen UJ

Vesuri hallitus Arja Paakkanen VAS vara Helena Salminen SDP
OsuuskuntaMetsäliitto Eero Peltola KOK
KuntaPro Tuula Peltonen SDP
Kuntarahoitus Tuula Peltonen SDP

Kesätyösetelien myöntäminen vuonna 2018
Jämsän kaupunki on myöntänyt kesätyöseteleitä vuodesta 2011 lähtien. Setelit aktivoivat nuoria omatoimisuuteen kesätöiden hankkimisessa ja sen avulla on saatu useita nuoria kesätöihin yrityksiin.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kesätyösetelin laajennuksen 4H-yritykseen esittelytekstissä mainituin ehdoin ja hyväksyi samalla uusitut kesätyösetelin hakemuslomakkeen ja –tilityslomakkeen.

Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämissuunnitelmasta

Jämsän kaupunginhallitus totesi lausuntonaan, että Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämissuunnitelman toteutuksen panostuksissa on huolehdittava siitä, ettei jäsenkuntien taloudellinen rasite kasva. Tämän vuoksi talouteen liittyvät asiat tullaan käsittelemään erikseen vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä ja Jämsän kaupunki ei niihin ota tässä yhteydessä kantaa. Muutoin suunnitelmaan ei ollut huomautettavaa.

Luottamushenkilöiden valinta Pentti Koskisen tilalle

Kaupunginhallitus päätti esittää -valtuustolle, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Pentti Koskisen sijalle valtuutetuksi SDP:n 1. varavaltuutetun Mikko Lahtisen ja valitsee jäsenen kaupunginhallitukseen.


Lisäksi kaupunginhallitus päätti,
- asettaa Lääkärinkujan asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville
- asettaa Jämsänkosken Koulutien asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville
- merkitä tiedoksi täydennykset vammaisneuvoston kokoonpanoon: Tuula Tikka / KEMUSI ry ja Päivi Riski/ Jämsän seudun Kuulo ry
- hyväksyä Kiinteistö Oy Jämsänmäen ja Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset
- että Jämsän kaupunki sitoutuu KL-Kuntahankinnat Oy:n kalusteiden hankinnan puitesopimukseen vuosille 2018-2022
- myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle täyttöluvan terveydenhoitajan toimelle
- esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi kuntalaisten vuonna 2017 tekemät aloitteet ja niiden johdosta tehdy toimenpiteet
- merkitä tiedokseen kaupunginjohtajan tammikuu 2018 kuukausiraportin
- siirtää esityksen henkilöstöjohtajan siirrosta hallintojohtajan virkaan seuraavaan kokoukseen

Kaupunginhallituksen esityslista 19.2.2018

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p. 040 142 7111 ja
kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn