Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunginvaltuusto on päättänyt 27.11.2017 (§ 81), että alle 20-vuotiaiden säännölliseen ohjattuun toimintaan tarvittavat kaupungin tilat ovat maksuttomat 1.1.2018 alkaen. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 21.2.2018 maksuttomuuden periaatteet.


Yhdistykset, järjestöt ja vapaamuotoiset toimintaryhmät (esim. bändit) saavat maksuvapautuksen sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen vakiovuorojen käyttömaksuista seuraavien ehtojen täyttyessä:

  1. Tilavaraus on vakiovuoro (vähintään viisi peräkkäisinä viikkoina samaan aikaan toistuva vuoro). Vuoron varaajan ja/tai yhteyshenkilön on oltava täysi-ikäinen ja hän on varatulla vuorolla vastuussa vuoron toiminnasta.
  2. Ohjattua toimintaa järjestävä yhdistys tai järjestö on jämsäläinen (yhdistysrekisterissä kotipaikka Jämsä). Vapaamuotoisen toimintaryhmän jäsenten on oltava pääasiassa jämsäläisiä.
  3. Tilavarauksen yhteydessä on selkeästi kirjattava jo hakemukseen vuoron käyttäjien ikäryhmä.
  4. Ryhmän osallistujien tulee olla pääsääntöisesti alle 20-vuotiaita. Pienten lasten ohjatuissa harrastusryhmissä ja/tai lapsi-aikuinen ryhmissä yli 20 vuotiaita voi olla mukana huoltajan ja/tai avustajan ominaisuudessa.
  5. Mahdollisissa väärinkäyttötapauksissa tilan käyttökorvaus tullaan perimään kaksinkertaisena ja vuoron käyttö evätään kuukauden määräajaksi.
  6. Toistuva väärinkäyttö johtaa kaikkien kyseisen tahon varaamien tilojen käyttövuorojen menettämiseen sekä erikseen päätettävään maksuun. Käyttövuorojen menettämisen ajanjakso päätetään erikseen.
  7. Kaupunki voi valvoa toimintaa pistokokein tai muilla soveltuvilla menetelmillä.

 

Lisätietoja:
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
p. 040 571 6556

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn