Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.2.2018 lausunnon uuden pääkirjaston tilaohjelmaksi. Hankkeeseen sisältyy ydinkeskustan nuorisotilat ja kaupungin neuvontapalveluja. Lautakunta oli tyytyväinen uusia kaupungin sisäisiä yhteistyömuotoja sisältävään suunnitelmaan ja rakennushankkeen uutta kaupunkikulttuuria mahdollistavaan hankkeeseen.

Jämsän uusi pääkirjasto rakennetaan valtuuston päätöksen mukaisesti Seppolan koulun tontille. Tavoitteena on saada aikaan kohtaamispaikka ja tapahtumatuotannon keskittymä. Uuteen kiinteistöön sijoittuu kirjaston lisäksi kaupungin nuoriso- ja neuvontapalvelut. Näin voidaan palveluja tuottaa resursseja yhdistäen ja rajoja liudentaen uudella palvelukonseptilla.  Yhteistyökeskustelut Jämsän seurakunnan  kanssa nuorisotilan yhteiskäytöstä ovat käynnissä. Jämsän kaupunki suhtautuu asiaan myönteisesti.

Sijainniltaan keskeinen ja ajanmukainen kirjasto on kaupunkikuvallisesti merkittävä. Suunnittelussa tullaan huomioimaan tilojen monikäyttöisyys ja mahdollisimman korkea käyttöaste. Kirjasto liittyy Jämsän strategian teemoihin erityisesti asiakaslähtöisyyden, palveluhenkisyyden ja digitalisaation osalta.

Nuorisoasiain neuvottelukunnan eli Nuor Jämpsän  lausunnossa nostettiin esiin kirjaston sisustukseen, varusteluun ja yhteiskäyttöön liittyviä asioita. Nuoret nostivat esiin mm. lukutilan ja kahvion viihtyisyyden ja mahdollisuuden käyttää kirjaston myös normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Myös nuorisotilan sijoittaminen samaan kiinteistöön sai kannatusta ja kaikille avointa tilaa pidettiin tärkeänä. Neuvottelukunta esitti aurinkopaneelien ottamista käyttöön kiinteistön sähköenergian tuotannossa

Tilaratkaisu ja hankkeen käynnistymisen edistäminen ovat yksi niistä keinoista, joilla kaupunki voi määrätietoisesti vaikuttaa ydinkeskustan elinvoimaisuuteen ja voi olla luomassa uudenlaista kaupunkikulttuuria. Isoissa kaupunkikeskuksissa kaikille avoimia, yhteisiä tiloja pidetään merkityksellisinä. Hanke on kaupungin strategian mukainen.

Tilaohjelman laajuus 1717 m2 noudattaa kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2018 talousarvion investointiosassa todettua alustavaa laajuutta (1700 m2)

Sivistyslautakunta päätti lausuntonaan, että pääkirjasto-nuorisotilan laadittu tilaohjelma vastaa sivistystoimialan näkemystä pääkirjasto-nuorisotilan tilatarpeista ja kehityssuunnista. Hankkeessa käynnistetään osallistumismuotona asiakasraatitoiminta ja sivistyslautakunta päätti esittää tekniselle lautakunnalle, että yhdyskuntatoimi nimeää asiakasraatitoimintaan edustajakseen viran- tai toimenhaltijan.

Sivistyslautakunta kiitti Nuor Jämpsää tulevaisuusajattelua sisältävästä lausunnosta. Lautakunta totesi, että Nuor Jämpsän esittämiä asioita on perusteltua edistää käytännön suunnittelussa.  Lautakunta päätti esittää tekniselle lautakunnalle,  että  ekologiset ratkaisut ml. pyöräparkki  otetaan huomioon hankkeessa.

Nuor Jämpsän lausunto (pdf)


Lisätietoja:
kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen, p. 040 832 1123
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, p. 040 571 6556

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn