Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 21.2.2018 hakea toisen kotimaisen kielen kokeilua Mäntykallion koululle.

Jämsän kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.2.2017 § 117, että Jämsä hakeutuu toisen kotimaisen kielen kokeilualueeksi. Asiaa on valmisteltu tämän päätöksen mukaisesti. Valmistelussa on käyty läpi Jämsän perusopetuksen koulut ja päädytty esittämään kokeilua Mäntykallion koululle. Koulun kuudennet luokat ovat nyt sijoittuneet samaan kiinteistöön Kankarisveden koulun kanssa ja jatkavat yhdessä myös yhtenäiskouluna uuden koulukiinteistön valmistuttua. Mäntykallion ikäluokan suuruus (noin 60) mahdollistaa uusien kieliryhmien synnyn ja uuteen kouluun on suunniteltu pienryhmäopetukseen soveltuvia tiloja.

Kokeiluluvan mukainen opetus alkaisi 1.8.2018 ja kokeilulain on tarkoitus olla pääosiltaan voimassa vuoden 2024 loppuun.  Jämsässä ruotsin korvaavina kielinä kaupungin kieliohjelman mukaisesti olisivat ranska, saksa tai venäjä. Mikäli Jämsän perusopetus valitaan mukaan kokeiluun, niin opetuksen järjestäjä tiedottaa asiasta kohderyhmien oppilaita ja heidän huoltajiaan.

Hakuaika kokeiluun osallistumiselle päättyy 23.2.2018. Opetushallitus on avannut kokeiluun liittyvän rahoitushaun 16.2.-5.3.2018. Avustusta voidaan hakea lähinnä kokeilusta aiheutuviin opetuksen, oppimateriaalin ja suunnittelun kustannuksiin. Avustus voi olla enimmillään 95 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Sivistyslautakunnan ote 21.02.2018 § 17 (pdf)

 
Lisätietoja:
opetusjohtaja Sami Lahti
p. 040 751 4731

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn