Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 4.2.2018 haettavaksi erityisavustuksen 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun ajalle 1.8.2018 – 31.7.2019. Kokeiluun varattu määräraha on 5 000 000 €. Avustusta voivat hakea kunnat 9.3.2018 mennessä.

Kokeilun aikana on tarjottava kaikille vuonna 2018 5-vuotta täyttäville lapsille maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Kunnalle maksettava avustus kattaa 20 % toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä.

Jämsässä on vuonna 2013 syntyneitä lapsia yhteensä 166. Heistä on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa 127 lasta, joista 106 on kunnallisissa päiväkodeissa ja kahdeksan (8) perhepäivähoidossa, 10 lasta on ostopalvelupäiväkodeissa ja kolme (3) lasta saa yksityisen hoidon tukea. Omassa kodissaan on tällä hetkellä 41 lasta. Kokeiluun osallistuminen tarkoittaisi 42 – 52 varhaiskasvatuspaikan lisäämistä ja henkilöstökuluissa kuuden työntekijän palkkaukseen 230 000 euron lisäystä.  Vuonna 2017 kertyi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja vuonna 2013 syntyneiden lasten osalta 174.000 €. Maksuton 20-tunnin varhaiskasvatus vähentäisi maksukertymää arviolta 40 % eli noin 69.000 €/ vuosi. Erityisavustus on tästä summasta 20 % eli vain noin 14.000 €.

- Kokeilun tavoitteita voidaan pitää oikeansuuntaisina mutta sen talouden reunaehtoja ei. Paikallinen taloudellinen tarkastelu antaa samalla joiltain osin viitteitä myös siihen, mikä olisi julkisuudessa esiin nostetun yhden ikäluokan osittaisen varhaiskasvatuspalvelun maksuttomuuden vaikutus kunnalle, toteaa vs. varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 8.3.2108, että Jämsä ei hakeudu kokeiluun.

Lisätietoja:
vs. varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
p. 040 507 9571

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn