Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Nuorten Keski-Suomi ry palkitsee vuosittain nuoria toimijoita ja nuorten taustalla toimivia tukijoita, tsemppareita ja tsemppaajia. Maakuntatason valinnat tehdään kuntien esityksien pohjalta. Jämsän tsemppareina palkittiin Jämsän Ravi ry:n nuoret ohjaajat Nora Mäenpää ja Weera Wahlman. Tsemppaajana palkittiin Jämsän Ravi ry:n sihteeri ja nuorisotoiminnan vastuuhenkilö Pia Wahlman.

Nuorten valintakriteereitä ovat 14–19 -vuoden ikä, aktiivinen harrastustoiminta ja myönteinen sekä toisiakin huomioiva elämänasenne. Palkitut nuoret ovat omalla esimerkillään seuran toiminnassa osoittaneet, että nuorikin voi olla hyvä ohjaaja, jolle voi ja pitää antaa vastuuta. Jämsän Ra­vi ry:ssä hevosharrastus on kasvattanut suosiotaan viime vuosien ai­ka­na erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Weeran ja Noran ohjaama ponikerho on saa­vut­ta­nut suuren suosion. Kesän raveissa nuoret ovat olleet aktiivisia toi­mi­joi­ta ja olleet järjestämässä ravien keppihevoslähtöjä.

Nuorten tukijan valinta perustuu kannustavaan asenteeseen, jolla nuoria tuetaan omaan toimintaan. Tukijan tulee suhtautua nuorten asioihin ja ideoihin avoimesti. Pia Wahlmanin aikana suosiotaan kasvattanut hevosharrastus on saanut Jäm­sän Ravi ry:n organisaatioon oman nuorten osaston. Lapsille suun­nat­tu ponikerho ja nuorille annettu ohjausvastuu sen toiminnasta ovat hienoja esimerkkejä lasten sekä nuorten toiminnan mah­dol­lis­ta­mi­ses­ta. Käytännössä nuoret pääsevät osallistumaan toi­min­nan suunnitteluun sekä toteutukseen. Ravitapahtumissa nuorten toi­min­nal­le on annettu myös mahdollisuus olla esillä ja näin on saatu la­jil­le myönteistä tunnettuutta.

Lisätietoja:
palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt
puh. 040 538 0452

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn