Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.3.2018 mm. taajamaosayleiskaavan asettamisesta julkisesti nähtäville.

Taajamaosayleiskaava

Jämsän taajamaosayleiskaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 10.2.-13.3.2017. Aineistoa esiteltiin myös yleisötilaisuudessa 22.2.2017. Nähtävilläolon aikana jätettiin 33 kirjallista mielipidettä sekä 13 lausuntoa.

Saadun palautteen perusteella laadittiin alustava kaavaehdotus, jota käsiteltiin viranomaisneuvottelussa 1.11.2017, maakäytön ohjausryhmän kokouksessa 14.11.2017 ja josta pidettiin myös yleisötilaisuus 28.11.2017. Yleisötilaisuudessa annettiin osallisille vielä mahdollisuus vaikuttaa kaavaehdotuksen ratkaisuihin.

Kaavaa varten on tehty myös lisää selvityksiä mm. luontoselvityksen täydennys, Sovijärven oikaisun liikenteellinen tarkastelu, arkeologisen inventoinnin täydennys, meluselvitys, hulevesiselvitys ja rakennusinventointi paikallisesti arvokkaiden kulttuurihistoriallisten kohteiden ja alueiden arvottamiseksi. Kaikkien selvitysten ja palautteen perusteella on laadittu kaavaehdotus.

Kaupunginhallitus päätti asettaa Jämsän taajamaosayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Jokilaakson Terveys Oy:n osakkeiden myynti

Kaupunginhallitus on 15.5.2017 päättänyt, että neuvottelut aloitetaan Jokilaakson Terveys Oy:n ja Jämsän Terveys Oy:n osakekaupoista Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa. Tavoitteena on myydä yhtiön osakkeet. Jokilaakson Terveys Oy:n osakkeista on kaupungille tehty tarjous.

Hallitus jatkaa neuvotteluja Pihlajalinnan kanssa käydyn lähetekeskustelun pohjalta.

Toimistopalveluhanke

Kaupunginhallitus hyväksyi toimistopalveluselvityksen. Toimistopalvelut organisoidaan uudelleen kolmen tiimin mallilla. Tiimit ovat: taloustiimi, hallintotiimi ja asiakaspalvelutiimi. Päätöksen toimeenpano käynnistyy välittömästi. Muutos koskee ensi vaiheessa n. 60 toimistoalan työntekijää, mutta vaikuttaa laajasti koko organisaatioon.

Eläköityminen hyödynnetään laajasti

Jämsän kaupungin toimistohenkilöstön ikärakenne painottuu varttuneempiin ikäluokkiin. Alle viisikymppisiä on 11 % toimistotyöntekijöistä ja alle kuusikymppisiäkin vain 55 %. Tulevien vuosien eläköitymistahti tulee väistämättä olemaan kiivas ja vaatimaan sekä toimintatapojen muuttamista että digitaalisten palveluiden käyttöön ottamista.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti uutta toimistohenkilökuntaa ei tulla palkkaamaan vuosina 2018, 2019 ja 2020. Henkilöstöpalvelut tulee laatimaan arvion todellisista eläköitymisistä käsiteltäväksi valtuustolle esitettävän lisätalousarvion yhteydessä.

Tilaratkaisut valmisteluun

Vaikka toimistotyö muuttuukin monipaikkatyöksi, tiimimallin käyttöön ottaminen edellyttää, että tiimeillä on omat työskentelytilat, joissa on tiloja liikkuvan työn tekijöille, hiljaiselle työlle ja koko tiimin kokoontumisille. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tilatyöryhmältä edellytetään suunnitelmaa ja ehdotusta tilaratkaisusta talousarvion muutoksen valmistelun yhteydessä. Tilaratkaisuihin tulevat vaikuttamaan voimassa olevien määräaikaisten vuokrasopimusten lisäksi kaupungin omien kiinteistöjen kunto ja vapautuminen toimistokäyttöön sekä asiakaspalvelun tarpeet.

Toimeenpanoon välittömästi

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan tekemään tarvittavat päätökset toimistopalvelujen uudelleen organisoimiseksi. Pääosa toimenpiteistä on tarkoitus toteuttaa syyskuun loppuun mennessä ja huomioida taloussuunnitelman 2019-2021 pohjatiedoissa.

Hankkeen loppuraportti 

Kaupunginhallituksen edustaja ympäristölautakunnassa

Hallitus nimesi edustajakseen Ulla Patrosen ympäristölautakuntaan edesmenneen Pentti Koskisen tilalle.

Kunniamerkkityöryhmän täydentäminen 2017-2018

Kaupunginhallitus on nimennyt aiemmin kunniamerkkityöryhmään Leena Pärnäjärven, Pentti Koskisen, Erja Laaksosen ja Seija El Sayedin. Hallitus nimesi Ulla Patrosen kunniamerkkityöryhmään edesmenneen Pentti Koskisen tilalle.

Potilasasiamiehen kertomus vuodelta 2017

Keskeisin toimenpide vuonna 2017 oli asiakkaan neuvonta (84,9 %). Neuvonta kohdistui potilasvahinkoasioihin, sekä muistutus- ja kantelumenettelyyn.

Kaupunginhallitus merkitsi potilasasiamiehen kertomuksen 2017 tiedoksi.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Jukka Haaparanta esitti että otto-oikeutta käytettäisiin teknisen lautakunnan päätökseen koskien yksityistieavustuksia. (Tekinen lautakunta 22.2.2018, pykälä 23.) Esitys raukesi kannattamattomana.

Täyttöluvat

Hallitus myönsi vammaispalvelun sosiaalityöntekijän viran ja Linnakodin asumisen ohjaajan toimen täyttöluvat.

Kaupunginhallituksen esityslista

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p. 040 142 7111 ja 
kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn