Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän keskustassa olevalla ilmanlaadun mittausasemalla mitattiin 27.3.2018 hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuuden raja-arvon numeroarvon ylitys. Ylitys oli kuluvan vuoden ensimmäinen. Mittaustulos oli 53 mikrogrammaa/m³, kun raja-arvopitoisuus on 50 mikrogrammaa/m³. Ylityksiä voi tulla lisää, jos kuiva sää jatkuu. Ilmanlaatu heikentyy keväällä erityisesti katupölyn takia. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus saa olla yli 50 mikrogrammaa/m³ 35 päivänä vuodessa. Jos ylityspäiviä kertyy 36 tai enemmän, raja-arvo ylittyy mittausasemalla. Pienikokoiset hiukkaset pääsevät syvälle keuhkoihin ja voivat aiheuttaa oireita herkille väestöryhmille, kuten lapsille sekä sydän- ja verisuonisairauksista, hengityselinten sairauksista ja allergioista kärsiville.

Jämsän ilmanlaadun mittaustulokset päivittyvät tunnin välein valtakunnalliseen ilmanlaatuportaaliin http://www.ilmanlaatu.fi, jossa on mittaustulosten lisäksi tietoa ilmansaasteista.

Ympäristönsuojelu

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn