Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle Vitikkalan ja Paunun koulun lakkauttamista ja yhtenäiskoulun perustamista 1.elokuutta 2018 alkaen.


Paunun koulun ja Vitikkalan koulun lakkauttaminen ja yhtenäiskoulun perustaminen


Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
1. Vitikkalan koulu lakkautetaan 1.8.2018 alkaen
2. Paunun koulu lakkautetaan 1.8.2018 alkaen
3. perustetaan Jämsän kaupungin yhtenäiskoulu 1.8.2018 alkaen.

Apulaisrehtorin viran perustaminen ja täyttöluvan myöntäminen 1.8.2018 alkaen

Sivistyslautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle perusopetuksen apulaisrehtorin viran perustamista ja täyttöluvan myöntämistä 1.8.2018 alkaen. Sijoituspaikkana viran perustamishetkellä on Jämsän kaupungin yhtenäiskoulu.

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan ehdotuksen.

Auvilan tilan asemakaavamuutos

Kaupunginhallitus päätti asettaa Auvilan tilan asemaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Erikoisammattimiehen toimen täyttölupa sairaalalle

Sairaalan toimintojen ylläpito edellyttää em. laitteiden ja välineiden kunnossapitoa ja huoltoa. Kahden eläköityneen erikoisammattimiehen toimi korvattaisiin yhdellä erikoisammattimiehellä.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kiinteistönhoitajan toimen täyttölupa

Uimahallin laitoshuolto vaatii 0,5 henkilön työpanosta. Lisäksi kaupungin kiinteistönhuolto tarvitsee osa-aikaista remonttimiestä kaikkiin kaupungin kohteisiin. Uimahalli on avautunut 2018 eikä Tilapalveluilla ole teknisiä resursseja hoitaa uimahallia ilman uuden henkilön palkkausta.

Tekninen lautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että kiinteistönhoitajan täyttölupa myönnetään.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Poltettavan yhdyskuntajätteen varastointiselvitys

Jämsän kaupunginvaltuusto edellytti talousarviota käsittelevässä kokouksessaan, että poltettavan yhdyskuntajätteen varastointia koskeva selvitys on teetettävä. Selvityksen teki Envineer Oy. Selvityksen nimi on Energiakäyttöön toimitettavan yhdyskuntajätteen varastointi ja siirtokuormaus. Selvitys on luovutettu 12.2.2018 ja se on esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että poltettavan yhdyskuntajätteen varastointiselvitys merkitään tiedoksi.

Määräalan myynti / 182-403-1-220 / Auvilan Tallikiinteistöt Oy

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki myy noin 12 782 m2:n suuruisen määräalan tilasta 182-403-1-220 (Maatalousoppilaitos) Auvilan Tallikiinteistöt Oy:lle 13 782 euron kauppahinnalla ja muilta osin liitteen mukaisen kauppakirjan ehdoin.

Ehdokkaiden nimeäminen Vesuri ry:n hallitukseen

Kaupunginhallitus nimesi Jämsän kaupungin ehdokkaaksi Vesuri ry:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Arja Paakkasen ja varajäseneksi Sanna Rajalan.

Kunnan edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntiin/henkilökohtaisen varajäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 § 184 nimennyt toimikaudekseen edustajat ja varaedustajat kutsuntalautakuntiin:
Varsinainen jäsen                  Henkilökohtainen varajäsen
Merja Lahtinen                       Tarja Uusipaasto
Sanna Rajala                         Pentti Koskinen

Kaupunginhallitus nimesi Sanna Rajalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ulla Patrosen.

Kaupunginjohtajan kuukausiraportti/maaliskuu 2018

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginjohtajan kuukausiraportin maaliskuulta 2018

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi
Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:

- yhteistyötoimikunta 15.11.2017 § 25, 23.2.2018 §:t 1 – 2
- sosiaali- ja terveyslautakunta 13.3.2018 §:t 24 – 32
- vammaisneuvosto 15.3.2018 §:t 9 – 11
- Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitoksen johto- kunta 19.3.2018 §:t 5 – 13
- palkkatoimikunta 12.12.2017
- tekninen lautakunta 22.3.2018

Viranhaltijapäätökset:
- talous- ja suunnittelupäällikkö 27.3.2018 § 2
Logistikon viran (vakanssinumero 114501) määräaikainen täyttäminen

Kaupunginhallituksen esityslista 16.4.2018

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
talousjohtaja Ari Luostarinen p.040 593 4655
kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn