Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle lisätalousarvion muutoksia ja tarkisti Jämsän Terveys Oy:lle maksettavan palvelusopimuksen hintaa.

Talousarvion muutos 2018

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018 kokouksessaan 27.11.2017 § 81. Talousarviossa on esitetty toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota ja siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion ja-suunnitelman laatimisperusteena on ollut kaupungin tehtävien hoi- tamisen edellytysten turvaaminen.

Tarve talousarvion määrärahojen tarkistukseen on todettu jo kaupunginvaltuuston taloussuunnitelma-asiakirjassa. Kaupunginhallitus on asettanut erillisen taloustoimikunnan, jonka tehtäväksi on annettu talousarvion tasapainottaminen valtuuston edellyttämien tavoitteiden mukaisesti. Tehtävänä toimikunnalla oli saada säästöjä talousarvioon 2018 verraten 2,2 milj.€ toukokuuhun mennessä ja jatkaa työtä siten, että vuoden aikana saataisiin rakenteellisia säästöjä yhteensä 4,4 milj.€. Toimikunta antaa erillisen toimintaraporttinsa 14.5.2018 kaupunginhallitukselle, jolloin myös päätetään jatkotoimista. Lisätalousarvion toimialakohtaiset ja tulosalueittaiset määrärahamuutokset ovat esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion muutoksen esityslistan ja sen liitteiden mukaisesti. Liiteaineistoon tehdään tarvittavat tekniset korjaukset.

Jämsän kaupungin esitykset itsenäisyyspäivän kunniamerkkien saajiksi 2018

Kaupunginhallitus on nimennyt kunniamerkkityöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella kaupunginhallituksen päätettäväksi itsenäisyyspäivän kunniamerkkiesitykset ja äitien- päiväkunniamerkkiesitykset. Kunniamerkkityöryhmä esitti kunniamerkkien saajia.

Palvelusopimuksen mukaisen hinnan tarkistaminen vuodelle 2018 / Jämsän Terveys Oy

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Jämsän Terveys Oy:lle maksettavaa korvausta tarkistetaan palvelusopimuksen kohdan 7.1. mukaisesti niin, että vuonna 2018 sopimushinta on yhteensä 68.060.758,29 euroa ja siten sopimushinta laskee edellisvuodesta 933.388,71 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen.

Edustajan nimeäminen Vesuri-ryhmä ry:n vuosikokoukseen

Kaupunginhallitus nimesi toimikaudekseen Vesuri-ryhmä ry:n vuosikokoukseen Tarja Uusipaaston.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi

Toimielinten pöytäkirjat:
- Sivistyslautakunta 28.3.2018 §:t 32-41

Tilaisuudet:
- Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi 17.5.2018
- Seuraavat kaupunginhallituksen kokoukset 14.5. klo 15, 4.6., 18.6. klo 16.30, 20.8. klo 16 ja kaupunginvaltuusto 11.6.2018

Kaupunginhallituksen esityslista 23.4.2018

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
hallintojohtaja Auli Korhonen p. 040 557 2146
kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn