Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän varhaiskasvatuksessa on ollut käytössä reilun vuoden ajan Saksasta Suomeen rantautunut Papilio-ohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa lapsen tunnetaitoja ja tukea sosiaalisesti vastuullisen käyttäytymisen oppimista. Päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien henkilökunta on osallistunut Jyväskylän yliopiston järjestämiin koulutuksiin, joissa henkilökunta on tutustunut Papilio-ohjelman toimintatapoihin lapsen taitojen tukemisessa ja haasteellisiin tilanteisiin puuttumisessa.

Papilio rakentuu kolmesta peruselementistä. Nämä ovat lelujen vapaapäivä, minun-sinun-meidän –peli sekä tunnepeikot. Olennainen osa ohjelmaa on myös kasvattajan oma käyttäytyminen ja sen itsearviointi.

Lelujen vapaapäivänä lelut ilmoittavat lapsille haluavansa pitää välillä vapaapäivän ja kasvattajat pohtivat yhdessä lasten kanssa mitä voi leikkiä ilman valmiita leluja.

Minun-sinun-meidän –pelissä lapset miettivät yhdessä kasvattajien kanssa onko joku yhdessä sovittu sääntö mitä pitää vielä harjoitella. Se voi olla esim. ruokarauha tai oman puheenvuoron odottaminen. Peliä pelataan pienissä joukkueissa joissa toisia kannustaen ja auttaen kerätään onnistumisista pisteitä joukkueelle. Pelin voitosta pääsevät nauttimaan kaikki ryhmät: palkintona on lasten itse valitsema tekeminen kuten metsäretki tai jumppa. Tavoitteena on, että lapset kokevat olevansa arvostettuja ryhmän jäseniä, osaavat noudattaa ryhmän sääntöjä, sopeuttavat käyttäytymistään ryhmän toimintaan sekä osaavat pyytää muilta ryhmän jäseniltä apua.

Papilio-ohjelmassa tunnepeikot Nyyhky, Säikky, Äksy ja Hymy kuvaavat neljää perustunnetta. Paula-nuken ja tunnepeikkojen tarinat kertovat näistä perustunteista ja kannustavat lapsia kertomaan tunteistaan ja pohtimaan miltä ja missä tämä tunne tuntuu ja miten sen kanssa voi toimia.

Kasvattajat kiinnittävät tunteisiin enemmän huomiota ja niistä keskustellaan lasten kanssa lähes päivittäin. Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen on välttämätöntä niiden hallitsemiselle. Papilion on huomattu myös lisäävän lasten välistä vuorovaikutusta. Papilio tukee kasvattajia ja vanhempia heidän vaativassa tehtävässään ohjata ja kasvattaa lapsia.

Monivuotisessa tieteellisessä tutkimuksessa Papilio –ohjelman on todettu vähentävän käyttäytymisen ongelmia sekä vahvistavan sosiaalisia ja tunne-elämän taitoja. Näiden taitojen oppiminen on aloitettava varhain tukemalla lasten tervettä iänmukaista kehitystä.

Jämsän päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien henkilöstö on koulutettu Papilio-ohjelman käyttöön ja sitä toteutetaan täyspainoisesti. Tämän myötä kaikki Jämsän päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit sertfioidaan tiistaina 15.5.2018 Papilio-ohjelmaa toteuttaviksi yksiköiksi, mikä on Suomen mittapuussa varsin merkittävä asia varhaiskasvatuksen puolella.

Juhlapaikkana on Paunun koulu ja juhlaan osallistuvat henkilöstön ja johdon lisäksi Jyväskylän yliopiston Papilio-kouluttajat Merja Koivula ja Ursula Nystedt-Rintakumpu, Papilio-ohjelman Suomeen rantauttanut Iiris Björnberg ja Lapset Ensin-yhdistyksen edustaja.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
p. 040-5079571

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn