Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsäläisen hyvän työn mallin eli kaupungin työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintaohjelman, päätavoitteena on työn sujuvuuden lisääminen ja työyhteisöjen voimavarojen vahvistaminen.

Malliin sisältyy tavoitteita vuoteen 2021 saakka. – Tärkeä tavoite on puolittaa terveysperusteiset poissaolot työelämän laatua kehittämällä, työhyvinvointikoordinaattori Hannele Rahkonen painottaa. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa hyvää palvelua ja työn tulos on yhteistyön tulos, nämä ovat Hannele Rahkosen mukaan kaksi keskeisintä lausetta Jämsäläisessä hyvän työn mallissa.

Jämsän kaupungin työpaikoilla kehitetään työelämän laadun kannalta keskeisiä tekijöitä, kuten johtamista, esimiestyötä, osaamista ja asiakkaiden osallistamista, mutta ennen kaikkea yhteistä ja yhdessä tekemistä. – Lähtökohtaisesti henkilöstö kehittää omaa työtään tarjotakseen hyvää palvelua jämsäläisille, Rahkonen muistuttaa.

Esimiehille on järjestetty työpajoja malliin liittyen. Myös muut työntekijät ovat päässeet osallistumaan työskentelyyn. – Työpajassa osallistujat eri työyksiköistä pohtivat mallin sitouttamista arkityöhön. Pioneerityöntekijöiden toivotaan vievän jämsäläisen hyvän työn mallin ajattelua eteenpäin työpaikoillaan.

Lisäksi henkilöstö on määritellyt tarkempia tavoitteita ja toiveitaan työn sujuvoittamiseksi esimerkiksi esimiestyölle ja hyvälle työyhteisölle. Työn kehittämiseen toivotaan esimiehen apua. Uuden oppimista pidetään osaamisen kehittämisen näkökulmastakin tärkeänä. Työntekijöiden mielestä hyvään työyhteisöön liittyy toisten auttaminen ja työkavereiden työn arvostaminen.

¬ Yhteistyötä voidaan kehittää esimerkiksi palvelevan työyhteisön teemalla. Keskeisenä ideana on pohtia niitä rakennusaineita, joilla yhteinen työ sujuu, Rahkonen sanoo.

Jämsän kaupungilla on pitkään panostettu työelämän laadun kehittämiseksi. Työn sujuvuus turvataan ja tasalaatuinen asioiden käsittely varmistetaan muun muassa yhteneväisillä ohjeistuksilla. Työkykyyn liittyvissä asioissa käytössä ovat esimerkiksi aktiivisen tuen malli ja vastuullisen työkäyttäytymisen säännöt. Jämsäläisen hyvän työn mallissa määritellään roolit ja vastuut työntekijästä johtajaan aina työterveyshuoltoon asti.

Lisätietoja:
Työhyvinvointikoordinaattori Hannele Rahkonen p. 040 571 2088

Jämsäläinen hyvän työn malli

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn