Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunginhallitus ohjeisti kaupungin terveysyhtiöiden kokousedustajia ylimääräisen yhtiökokouksen osingonjakoa koskevassa päätöksessä. Lisäksi hyväksyttiin joukkoliikenteen järjestämisen jatkaminen Jämsän ja Mänttä-Vilppulan välillä.

Jokilaakson Terveys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Kaupunginhallitus päätti antaa ohjeen Jokilaakson Terveys Oy:n hallitus- ja yhtiökokousedustajille vaatia koko jakokelpoisen vapaan oman pääoman jakamista kesäkuun 2018 ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Jämsän Terveys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Kaupunginhallitus päätti antaa ohjeen Jämsän Terveys Oy:n hallitus- ja yhtiökokousedustajille vaatia yhtiön  koko jakokelpoisen vapaan oman pääoman jakamista kesäkuun 2018 ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 1.1. - 31.3.2018

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen mukainen seuranta ja valvonta suoritettiin huhti-toukokuussa 2018. Kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Kaupunginhallitus päätti osakassopimukseen viitaten pyytää selvityksen toimitusjohtajan ajankäytöstä yhteisyritysten hoitamisessa. Samoin kotihoidon sairaanhoitajien määrästä ja neuvottelutuloksesta 1.6.2018 pyydetään selvitys. Lisäksi pyydetään selvitys avovastaanottojen palvelutason toteutumisesta, lääkärien määrästä ja laadusta.

Ostoliikenteen hankinta Jämsän ja Mänttä-Vilppulan välille / Optiovuoden käyttö lukuvuonna 2018 – 2019

Jämsän ja Mänttä-Vilppulan kaupungit ovat yhteistyössä Jämsän ja Mäntän ammattioppilaitosten kanssa suunnitelleet edestakaisia linja-autovuoroja välille Jämsä - Jämsänkoski – Mänttä, koska ne tukevat jämsäläisten ja mänttäläisten nuorten mahdollisuutta opiskella kotipaikkakunniltaan käsin. Monipuolisen ammatillisen koulutuksen tarjonta Jämsä-Mänttä -alueella palvelisi paremmin alueen nuoria. Yhteistyö ammattiopistojen välillä turvaisi myös koulutuksen säilymistä alueella.

Kaupunginhallitus hyväksyi optiovuoden käytön sekä Jämsän kaupungin ja Mänttä-Vilppulan kaupungin välisen joukkoliikenteen järjestämisen jatkamisen lukuvuonna 2018-2019 ja siitä aiheutuvat kustannukset.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi

Tilaisuudet:

Jämsän Ravit 7.-8.7.2018. Edustajiksi nimettiin Seija El Sayed ja Piritta Rantanen              

Toimielinten pöytäkirjat:

- Sivistyslautakunta 25.4.2018 §:t 42-53
- Vanhus- ja veteraaniasiain neuvottelukunta 26.4.2018 Viranhaltijapäätökset:


Kaupunginjohtaja:

21.5.2018 § 16 Henkilöstön nimeäminen toimistopalvelutiimeihin

Talousjohtaja:

20.4.2018 § 2  Kassan lakkauttaminen / Toimeentulotuki
14.5.2018 § 3 Talouspalveluiden kirjanpitäjien ylityömääräys/ostoreskontra
15.5.2018 § 4 Kiinteistöarviot/Jämsän hammashoitola, Sairaalarakennus, Lukkoilakoti

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi ja totesi, että otto-oikeutta ei käytetä.


Kaupunginhallituksen esityslista 28.5.2018

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Lotta Ahola p. 040 756 8206
hallintojohtaja Auli Korhonen p. 040 557 2146
kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn