Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 29.5.2018 kouluverkkoselvitystä ja perusopetuksen säästöjä.

Voimassa olevaan taloussuunnitelmaan vuodelle 2019 sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle  noin 188 000 € säästöjä ja vuodelle 2020 noin  157.000 € säästöjä.

Säästöt koostuvat perusopetusryhmien yhdistämisistä, tuntikehysleikkauksista ja valinnaisaineiden ryhmärajan  nostamisesta.  Säästöpäätöksien osana sivistyslautakunta päätti, että esiopetuksen järjestäminen yhdenmukaistetaan Jämsän kaupungissa. Tämä merkitsee, että 1.8.2018 alkaen Länkipohjaan perustetaan Hallin päiväkodin etäosasto, jossa esiopetus annetaan. Koskenpään osalta muutos toteutetaan 1.8.2019, jolloin Koskenpäälle muodostetaan Koivulinnan päiväkodin etäosasto.   Koskenpään koulu ja Länkipohjan koulu muuttuvat kaksiopettajaisiksi 1.8.2019 alkaen. Kouluissa annetaan opetus vuosiluokille 1-6.   Juokslahden koulu jatkaa 1-6 vuosiluokkien opetusta antavana kouluna, eikä esitettyä opettajavähennystä tehdä

Esittelijä ehdotti, että  autakunta esittää kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle kouluverkon sopeuttamiseksi Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan koulujen lakkauttamisprosessien käynnistämistä. Kouluverkko sopeutettaisiin 1.8.2021 alkaen.  Vaikutukset käyttötalouteen oli arvioitu noin 820 000 €:n suuruisiksi.

Kokouksessa tehtiin asiasta kaksi kannatettua vastaesitystä. Jyrki Niittymaa esitti Eero Koskelan kannattamana, että esiopetuksen järjestämisen yhdenmukaistaminen ja siitä johtuvat muutokset hyväksytään sivistyslautakunnassa mutta muilta osin esittelijän ehdotuksen kohdat poistetaan. Tämä tarkoittaa, ettei kouluverkon sopeuttamisesitystä eikä muitakaan säästöesityksiä tehdä.

Lautakunnan puheenjohtaja Matti Similä esitti Pekka Pasasen ja Saara Peutere-Heikan kannattamana, että lukuvuoden 2020-2021 syksyllä kyläkoulujen oppilasennusteet tarkastellaan kouluittain. Tarkastelu tehdään niin, että koulukohtainen ennuste tehdään väestörekisterijärjestelmään perustuvana ja siinä huomioidaan tiedossa olevat koulutuksen järjestäjän tekemät lähikoulu- ja toissijaiskoulupaikkapäätökset. Tarkastelussa ennustejakson 2020-2027 koulun kokonaisoppilasmäärää verrataan vuonna 2018 tehdyn kouluverkkoselvityksen oppilasmääräennusteeseen. Mikäli koulukohtainen oppilasennuste on laskeva tarkasteluhetkellä, merkitsee se koulun lakkauttamista syksyllä 2021.  Kouluverkkoselvityksessä avoimeksi jääneet Koskenpään koulukuljetusten kustannukset ja kuljetuksiin käytettävä aika tulee selvittää syksyn 2020 aikana, jos koulun lakkauttaminen tulee ajankohtaiseksi. Koulumatkoihin käytetyn ajan osalta kaupunki noudattaa perusopetuslakia. 

Juokslahden koulun vuosiluokkien 5-6 oppilaiden lähikoulua ei muuteta ja tämän perusteella käsittelyssä oleva säästö pienenee.

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki budjetoi vuodelle 2019 kylien markkinointiin 30 000 € ja markkinointi tehdään yhdessä tarkastelun alla olevien kylien kanssa.

Muutoin tehty esitys oli esittelijän ehdotuksen mukainen.

Äänestyksessä Niittymaa esitys sai kaksi (2) ääntä (Koskela ja Niittymaa) ja Similän esitys seitsemän (7) ääntä (Altti, Laitinen, Pasanen Peltonen, Peutere-Heikka,  Salokorpi, Similä)

Lopullisessa äänestyksessä esittelijän ehdotusta vastaan Similän ehdotus sai yhdeksän (9) ääntä ja lautakunnan esittelijän esitys ei ääniä laisinkaan.  Näin sivistyslautakunnan päätökseksi tuli Matti Similän esitys.  Jyrki Niittymaa jätti eriävän mielipiteen päätökseen.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 4.6.2018 ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 11.6.2018. Toimivalta kouluverkon sopeuttamisessa on kaupunginvaltuustolla.

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400-542 062
opetusjohtaja Sami Lahti p. 040-751 4731

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn