Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 29.5.2018 kirjastoverkkoselvitystä ja päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Kuoreveden lähikirjaston ja Länkipohjan lähikirjaston muuttamista omatoimikirjastoiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Lautakunta esittää omatoimikirjaston varustamista varten yhteensä 70 000 euron lisämäärärahaa kuluvan vuoden talousarvioon.

Sivistyslautakunnan esittelijä ehdotti, että lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Kuoreveden lähikirjaston muuttamista omatoimikirjastoksi vuoden 2018 loppuun mennessä ja Länkipohjan kirjaston lakkauttamista 1.9.2018 alkaen. Esittelijän ehdotuksella saavutettava säästövaikutus käyttötalouteen vuotuisasti on 53 000 €, josta kaupunginvaltuuston aiemmin 7.5.2018 hyväksymässä lisätalousarviossa on toteutunut vuodelle 2018 20.000 € . Omatoimikirjaston investointikustannus Kuoreveden osalta on 35 000 €.

Jyrki Niittymaa esitti Eero Koskelan, Sirpa Peltosen Timo Salokorven kannattamana, että Länkipohjan kirjaston toimintatapa muutetaan omatoimikirjastoksi vuoden 2018 loppuun mennessä ja että muutokselle esitetään lisämääräraha vuoden 2018 investointiosaan. Vastaesitykseen sisältyi esityksen vaatimia määrärahamuutoksia voimassa olevaan taloussuunnitelmaan vuosille 2019 ja 2020.

Äänestyksessä esittelijän ehdotus sai neljä (4) ääntä (Altti, Pasanen, Peutere-Heikka, Similä) ja Niittymaan esitys viisi (5) ääntä (Koskela, Laitinen, Niittymaa, Peltonen, Salokorpi) Näin sivistyslautakunnan päätökseksi tuli Jyrki Niittymaan esitys.

Sivistyslautakunnan päätös merkitsee, että vuotuinen säästö on 20 000€ ja tämä on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymässä lisätalousarviossa jo aiemmin. Investointikustannukset ovat yhteensä 70 000 €

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 4.6.2018 ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 11.6.2018. Toimivalta kirjaston toimintatavan muutoksessa ja kirjastoverkosta päätettäessä on kaupunginvaltuustolla.

Lisätietoja:  
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400 542 062
kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen p. 040 832 1123

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn