Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginvaltuusto päätti, että Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan kouluja ei lakkauteta.  Organisaation ja toimintojen selvittämiseen on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa. Länkipohjan ja Kuoreveden kirjastot muutetaan omatoimikirjastoksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kouluverkkoselvitys

Kaupunginvaltuusto päätti, että Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan kouluja ei lakkauteta. Kaupunginvaltuusto edellyttää kokonaisvaltaisen organisaation ja toimintojen selvittämisen niin, että siitä saatavat säästöt ovat käytettävissä vuoden 2019 talousarviota toteuttamis-suunnitelmaa tehtäessä. Selvittämiseen on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa. Äänestys 4 – 37, 2 tyhjää

Kaupunginvaltuuston päätökseksi tuli Jorma Potin ehdotus, joka täydensi kaupunginhallituksen alkuperäistä ehdotusta.

Kirjastoverkkoselvitys

Kaupunginvaltuusto päätti, että
1.Kuoreveden kirjaston toimintatapa muutetaan omatoimikirjastoksi vuoden 2018 loppuun mennessä.
2.Länkipohjan kirjaston toimintatapaa muutetaan omatoimikirjastoksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Äänestys 2 – 37, 4 tyhjää.
3.Ehdotetut vuoden 2018 talousarvion muutokset tehdään syksyllä talousarvion muiden muutoksien yhteydessä ja niiden tarkennettua.

Lisäksi valtuusto päätti, että vuoden 2019 talouden muutokset huomioidaan kaupunginhallituksen talousarvion raamissa ja muiden taloussuunnitelmavuosien määrärahamuutokset taloussuunnitelman laadinnassa.

Liikuntapaikkaverkostoselvitys

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi liikuntapaikkaverkostoa koskevat kaupunginhallituksen 4.6.2018 tekemät päätökset.

Kaupunginhallitus päätti ottaa huomioon talousarvion 2019 raamituksessa seuraavat sivistyslautakunnan esittämät toimenpiteet ja määräraha-asiat menoja vähentävänä tekijänä:
1)kohdan 1. mainitun ohjelman kokonaissäästön.
2)kohdan 3.1 Jäähallien avustusten vähentämisen ja kohdan 5. Särkijärven kuntotalon toimenpiteet.
3)kohdan 10. määrärahalisäykset.

Taloussuunnitelmavuosia 2020 – 2021 koskevat määräraha-asiat otetaan huomioon tulevassa taloussuunnitelmassa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt
1)kohdan 4. mukaisen kokonaisselvityksen tekemisestä Jäähallien toimintaedellytyksistä. Tavoitteena on kestävän ratkaisun hakeminen jääurheilutoimintaan.
2)kohdan 6. mukaisen lausuman Särkijärven jatkotoimista.
3)kohtien 7. ja 8. vanhan lukion liikuntahallin ja kamppailutilojen käytön suunnitelman.
4)huomioi kohdan 11. hankkeen valmistelun taloussuunnitelman yhteydessä.

Maapoliittisen ohjelman päivitys

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Jämsän kaupungin maapoliittisen ohjelman vuosille 2018-2026.

Sairaalan A- ja B-osien käyttövesiputkiston uusinta

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää 90.000 euron lisämäärärahan ko. hankkeelle.

Antolainauksen delegointi / Vastaanottohallin rakentaminen Myllymäki II –alueelle/ Jämsän Yrityskiinteistöt Oy

Kaupunginvaltuusto myönsi kaupunginhallitukselle valtuuden myöntää Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle enintään 1,5 milj.€ suuruisen antolainan vastaanottohallin rakentamiseen normaalein konsernilainaehdoin.

Marja-Liisa Juvenin eronpyyntö kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä

Kaupunginvaltuusto myönsi Marja-Liisa Juvenille eron Jämsän kaupungin luottamustoimista 1.7.2018 lukien paikkakunnalta muuton vuoksi.

Lisäksi valtuusto päätti, että
1.valtuuston puheenjohtaja kutsuu Marja-Liisa Juvenin sijalle valtuutetuksi Vasemmiston 1. varavaltuutetun Kari Niemisen.
2.valtuusto valitsee Marja-Liisa Juvenin tilalle tarkastuslautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Pirjo Lindemanin ja varajäseneksi Ella Myllymäen. Keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi valtuusto valitsi Pirjo Lindemanin.

Hallintosääntömuutos 1.8.2018 alkaen /palveluohjaus varhaiskasvatus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaiset muutokset hallintosääntöön. Muutos astuu voimaan 1.8.2018.

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2017 – 2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2017 - 2020.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

Kaupunginvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja pyytää kaupunginhallitusta, toimielimiä ja kaupungin johtoa kiinnittämään huomiota arviointikertomuksen havaintoihin ja kannanottoihin.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 / Tilintarkastuskertomus

Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
hyväksyi Jämsän kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Henkilöstökertomus 2017

Kaupunginvaltuusto merkitsi henkilöstökertomuksen 2017 tiedoksi.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2017

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen vuosiraportin vuodelta 2017.

Kaupunginvaltuuston esityslista 11.6.2018

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn