Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus odottaa terveysyhtiöiltä osingonjakoehdotusta ja jatkaa Jokilaakson Terveys Oy:n osakkeiden myyntineuvotteluja. Kaupungin organisaatioselvityksen tekijäksi kilpailutetaan asiantuntijoita. Lisäksi kokouksessa päätettiin mahdollisesti toimitettavien maakuntavaalien äänestyspaikat. Kaupunginhallitus kokoontui viimeisen kerran ennen kaupungin virastojen kesäsulkua. Seuraava hallituksen kokous on 20.elokuuta 2018.

Asemakaavamuutoksia

Kaupunginhallitus hyväksyi Lääkärinkujan, Manulan eteläosan ja Auvilan tilan asemakaavamuutokset

Tonttien luovuttamisessa noudatettavat sopimusmallit

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tonttien luovuttamisessa noudatetaan esityslistan liitteenä olevia uusia sopimusmalleja.

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / 11.6.2018

Kaupunginhallitus päätti todeta, että kaupunginvaltuuston 11.6.2018 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Valtuuston päätökset päätetään panna täytäntöön.

Kaupunginhallitus päätti, että valtuuston kokouksessa jätetyissä valtuustoaloitteissa valmisteluvastuu on seuraava:

1.tekninen johtaja ja talousjohtaja
2.kaupunkisuunnittelupäällikkö
3.kaupunkisuunnittelupäällikkö

Organisaatioselvityksen konsultointi

Kaupunginvaltuusto on 11.6.2018 kokouksessaan edellyttänyt kouluverkkoselvityksen päätöksen yhteydessä kokonaisvaltaisen organisaation ja toimintojen selvittämisen niin, että siitä saatavat säästöt ovat käytettävissä vuoden 2019 talousarviota ja toteuttamissuunnitelmaa tehtäessä. Selvittämiseen on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa

Kaupunginhallitus päätti, että selvitystyö rajataan käyttötalouteen ja toimintaan. Jämsän Terveyden sopimus ei sisälly selvityksen. Tarjousta selvityksestä pyydetään vähintään kolmelta eri asiantuntijalta.

Hakemus kiinnitysten etusijajärjestyksen muuttamiseksi / Holiday Club Resorts Oy, Kiinteistö Oy HC Villas Himos III ja Real Estate Fund Finland III Ky

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki suostuu siirtämään hallussaan olevat kiinnitykset (sähköiset panttikirjat), jotka kohdistuvat kiinteistöön 182-40-4249-4 kiinteistön nykyiselle omistajalle Real Estate Fund Finland III Ky:lle, y-tunnus 2402390-1 sen jälkeen kun tontilla sijaitsevan rakennuksen lopputarkastus on suoritettu ja hyväksytty.

Johtavan rakennustarkastajan virka

Kaupunginhallitus päätti, että rakennustarkastaja, rakennusinsinööri (amk) Teemu Kivinen siirretään viranhaltijalain 24 § 1 mom. nojalla ja suostumuksensa mukaisesti johtavan rakennustarkastajan virkaan (vakanssi nro 590001) 1.12.2018 lukien.

Lupainsinöörin virka

Kaupunginhallitus päätti pyytää lupainsinöörin viran perustamisesta tarkemman selvityksen.

Yhteispalvelusopimusten uusinta

Kaupunginhallitus hyväksyi maistraatin ja Verohallinnon kanssa tehtävät yhteispalvelusopimukset esityslistan liitteiden mukaisesti.

Vuoden 2018 mahdollisesti toimitettavat maakuntavaalit / Vaalipäivän äänestyspaikoista päättäminen

Kaupunginhallitus päätti, että mahdollisten maakuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkoina toimivat seuraavat:

001 Kaipolan äänestysalue Kaipolan koulu
002 Seppolan äänestysalue Jämsän Forum
003 Kuoreveden äänestysalue Kuoreveden koulu
004 Jämsänkosken äänestysalue Koivutie 4:n tyhjä liiketila
005 Koskenpään äänestysalue Koskenpään terveysasema

Vuoden 2018 mahdollisesti toimitettavat maakuntavaalit / Ennakkoäänestyksen järjestäminen ja ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen

Kaupunginhallitus päätti, että mahdollisten seuraavien maakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään ennakkoäänestysaikana kaupungin omana toimintana seuraavissa paikoissa:

1. Jämsän Forum, käyntiosoite Keskuskatu 2-4, 42100 Jämsä.
2. Koivutie 4:n tyhjä liikehuoneisto, käyntiosoite Koivutie 4, 42300 Jämsänkoski.
Jämsän Forumilla ja Jämsänkoskella Koivutie 4:ssä toimivien ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat arkisin keskiviikosta perjantaihin ja maanantaista tiistaihin klo 9.00-19.00 sekä lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00-15.00.
3. Kuoreveden kirjasto, käyntiosoite Lentoasemantie 1, 35600 Halli.
4. Länkipohjan kirjasto, käyntiosoite Kirjastotie 4, 35400 Längelmäki.
Kirjastojen yhteydessä toimivien ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat perjantaina, maanantaina ja tiistaina klo 9.00-19.00 ja lauantaina klo 10.00-15.00.
5. Koskenpään terveysasema, Keuruuntie 5, 42440 Koskenpää. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna torstaina klo 9.00-14.00.

Kaupunginhallitus päätti, että mahdollisten seuraavien maakuntavaalien ennakkoäänestysaikana laitosäänestys järjestetään seuraavissa laitoksissa:
Sairaalan hoito-osastot 2, 4 ja 5 sekä ympärivuorokautista hoitoa antavat laitokset Hallin palvelutalo, Länkipohjan palvelutalo, Linnakartanon palvelutalo, Seppolan palvelutalo, Attendo Koskipuisto hoivakoti, Esperi Hoivakoti Jaatilanranta sekä Ikipihlaja Johanna.

Laitosäänestys järjestetään myös seuraavissa muissa sosiaalihuollon yksiköissä:
Koskentien palvelutalo ja ryhmäkoti, Säterintien palvelutalo, Saksalan palveluasunnot ja Kotimäen ryhmäkoti sekä Esperi Hoitokoti Koskikoti. Linnakartanon palveluasunnoissa, Laukalammin ryhmäkodissa, Linnatuvassa ja Linnahovissa asuvat voivat äänestää Linnakartanon palvelutalossa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös /valtuutettu Pekka Laaksosen kantelu koskien asiakirjapyyntöä

Kaupunginhallitus merkitsi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen tiedoksi.

Hallituksen jäsenen nimeäminen / Jämsän Terveys Oy

Kaupunginhallitus päätti antaa Jämsän Terveys Oy:n yhtiökokousedustajalle konserniohjeen valita yhtiön hallitukseen Jämsän kaupungin edustajaksi varsinaiseksi jäseneksi Veli-Markku Niemisen ja varajäseneksi Maarit Mäntykosken.

Jokilaakson Terveys Oy:n osakkeiden myynti

Jokilaakson Terveys Oy:n osakekaupoista on jatkettu neuvotteluja Pihlajalinnan konsernin toimitusjohtajan kanssa kevään aikana. Pihlajalinnalta on saatu osakkeista uusi vastatarjous, joka on osa heidän esittämäänsä kokonaispakettia. Tarjous sisältää myös muita elementtejä mm. Jämsän Terveys Oy:n osakkeet, rakennuksia ja palvelusopimuksen hinnantarkistuksia.

Kaupunki on käynnistänyt AKA arviointimenettelyn rakennusten osalta. Arvio valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Ilman arvioita ei kuntalain mukaisesti kiinteistöjä/rakennuksia voida myydä.

Kaupunginhallitus päätti merkitä neuvottelutilanteen tiedokseen ja päättää jatkaa Jokilaakson Terveys Oy:n osakkeiden myyntiä. Osakkeiden kauppahinta on kaupunginhallituksen aiemmin hyväksymä hinta.  Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että yhtiön osinkojen jako ja maksu on suoritettava ennen osakekauppaa, jotta KuntaL mukaista yritystukea ei muodostu.

Jokilaakson Terveys Oy / ylimääräinen yhtiökokous

Kaupunginhallitus päätti antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen vaatia Jokilaakson Terveys Oy:n koko vapaan pääoman jakamista.

Jämsän Terveys Oy / yhtiökokous

Jämsän Terveys Oy:n yhtiökokouksessa on päätetty pitää jatkettu yhtiökokous kesäkuun loppuun mennessä, jossa päätetään osingonjaosta yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Yhtiön hallitus on kokoontunut 5.6.2018 ja kokoontuu uudelleen 21.6.2018 tekemään osingonjakoehdotusta tilintarkastajan lausunnon perusteella. Yhtiökokouskutsua ei ole kaupungille tullut.

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedokseen tilanteen ja antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen vaatia osinkoa yhtiöstä sopimusten mukaisesti.

Jämsän Terveys Oy:n ja Jämsän kaupungin välisenpalvelusopimuksen tulkinta erikoissairaanhoidon tasausmaksuista

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen erillisen liitteen palvelusopimukseen, jonka Pihlajalinna Terveys Oy, Jämsän Terveys Oy ja Jämsän kaupunki allekirjoittavat.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat:

- Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.5.2018 §:t 43-52
- Jämsän jätehuolto ja Jämsä Vesiliikelaitoksen johtokunta 30.5.2018 §:t 17-20

Viranhaltijapäätökset:
Kaupunginjohtaja: 4.6.2018 § 17 Sijaisen määrääminen / vs. sosiaali- ja terveysjohtaja ja toimialajohtaja
Hallintojohtaja: 13.6.2018 § 8 TOPA-hanke/Määräys hallintotiimin ja asiakaspalvelutiimin esimiestehtäviin

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat
- Petäjävesi 150 vuotta, juhla 30.6.2018
- Maanpuolustusilta 29.8.2018 Jämsän seurakuntatalolla
- Kutsunnat 28.-29.8.2018
- Valtuustoseminaari 5.-6.9.2018

Kaupunginhallituksen esityslista 18.6.2018

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
talousjohtaja Ari Luostarinen p. 040 593 4655
kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn