Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Opetushallitus on määrännyt taiteen perusopetuksen uudet perusteet 20.9.2017. Taiteen perusopetusta järjestävät oppilaitokset uudistavat opetussuunnitelmansa vastaamaan näitä uusia perusteita.

Jämsänjokilaakson musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta. Opetussuunnitelman uudistustyötä on tehty lukuvuodet 2016-2017 ja 2017-2018. Jämsän sivistyslautakunta on hyväksynyt uuden opetussuunnitelman ja se tulee voimaan 1.8.2018.

Uusi opetussuunnitelma sekä sen perusteet lisäävät oppilaan valinnanvapautta opintojensa suhteen etenkin syventävien opintojen osalta. Perusopintojen valinnaisissa projektiopinnoissa sekä syventävien opintojen suuntautumisopinnoissa on mahdollisuus keskittyä esimerkiksi yhteismusisointiin, solistiseen suuntautumiseen tai säveltämiseen.

Suurimpia muutoksia edelliseen opetussuunnitelmaan verrattuna on opintojen arviointijärjestelmän muutos siten, että tutkintojärjestelmä tulee jäämään pois ja arviointi nähdään jatkuvampana prosessina, joka etenee taitotasolta toiselle. Numeerinen arviointi jää kokonaan pois ja perusasteen todistukseen sekä päättötodistukseen tulee jatkossa sanallinen arviointi oppilaan suorittamista musiikin laajan oppimäärän opinnoista.

Opetussuunnitelman perusteiden uudistamisella on myös haettu sellaista näkökulmaa, että oppilaitoksilla on mahdollisuus korostaa omia vahvuusalueitaan ja omaleimaisuuttaan. Omaleimaista Jämsänjokilaakson musiikkiopistolle ovat monipuoliset yhteismusisointimahdollisuudet, aikuisopiskelijat ja sujuva polku jatko-opintoihin musiikkiopiston jälkeen.

Lisätietoja:
21.6.2018 Opistojen rehtori Sini Käkönen, puh. 040 352 8275

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn