Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.3.2017 ja lain tarkistukset 1.1.2018. Lain 21 §:n mukaan tulorajoihin ja euromääriin tehdään indeksitarkistukset vuoden 2017 lopussa ja ne tulevat voimaan 1.8.2018 alkaen.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 20.6.2018 uusista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteista 1.8.2018 alkaen.

Uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain ja indeksitarkistuksen johdosta perheen nuorimman lapsen maksu voi olla1.8.2018 alkaen kokoaikaisesta varhaiskasvatukseta enimmillään 289 euroa kuukaudessa ja saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 50% nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enimmillään 145,00 euroa kuukaudessa.

Kustakin seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enimmillään 58 euroa. Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa.

Samalla tarkistettiin asiakasmaksujen ohjetta osa-aikaisuuden määritelmän ja maksuprosenttien osalta 1.8.2018 alkaen. Tarkennukset perustuvat varhaiskasvatuksen määritelmiin kokoaikaisuudesta ja osa-aikaisuudesta.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa tai sovittuja hoitopäiviä on 1 – 10 päivää kuukaudessa, on maksu 60 % kokoaikaisesta maksusta. Yli 20 tuntia mutta alle 35 tuntia vii¬kos¬sa kestävästä varhaiskasvatuksesta tai jos sovittuja hoitopäiviä on11 – 15 toimintapäivää kuukaudessa, maksu on 75% koko-aikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Yli 35 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta tai jos sovittuja hoitopäiviä on yli 15 kuukaudessa, peritään täysi kuukausimaksu. Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus huomioidaan maksua alentavana tekijänä.

Lisätietoja:
21.6. varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen puh . 040 507 9571
ja
25.6-22.7 varhaiskasvatusjohtajan sijainen, alue-esimies Leena Puoliväli-Kananen,
puh. 040 578 2114

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn