Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunginhallitus kokoontui tänään maanantaina syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. ELY-keskuksen antamien lausuntojen pohjalta Jämsänkosken Koulutien asemakaavamuutos tulee uudelleen nähtäville ja vastaus Länkipohjantie ja Längelmäentien turvallisuutta koskevaan valtuustoaloitteeseen hyväksyttiin.

Jämsänkosken Koulutien asemakaavamuutos

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on esittänyt asemakaavan päivittämistä omistamallaan Jämsänkosken Koulutien kampusalueella. Koulutien asemakaavamuutoksen ehdotus on ollut nähtävillä 9.3.-12.4.2018. Ehdotuksesta saatiin lausunnot Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELY-keskukselta.

ELY-keskuksen lausunnon pohjalta rakentamisen ohjausta on päädytty lisäämään alueen paikallisten arvojen suojelemiseksi. Muutokset ovat sellaisia, että ne edellyttävät kaavan asettamista uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus päätti asettaa Koulutien asemakaavamuutoksen uudelleen julkisesti nähtäville.

Sairaanhoitajan toimen täyttölupaesitys Kuhmoisten vuodeosasto 10

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle.

Valtuustoaloite 23.10.2017/ Länkipohjan kuolemanloukkuun on tehtävä kevyenliikenteen väylät/ Niittymaa

Länkipohjantie ja Längelmäentie ovat ELY-keskuksen hallinnoimia teitä ja aloitteesta on pyydetty lausunto ELY-keskukselta. Lausunnossaan Keski-Suomen ELY-keskus toteaa, etteivät Längelmäen väylähankkeet ole sijoittuneet vuonna 2012 laaditussa kevyen liikenteen väylien tarveselvityksessä 100 kiireellisimmän hankkeen joukkoon.

Aloitteen mukaisten kevyen liikenteen väylä - hankkeiden edistäminen edellyttää erillistä määrärahaa varattavaksi kaupungin talousarvioon, tiesuunnitelmien laatimista ja väylien rakentamista varten.

Liikenneturvallisuuteen osaltaan vaikuttavaa tievalaistusta ollaan Längelmäentien ja Länkipohjantien osalta uusimassa Jämsän kaupungin toimesta vuoden 2019 aikana, yhteistyössä sähköverkkoyhtiön kanssa, mikäli valaistuksen saneeraukseen myönnetään määräraha talousarviossa.

Kaupunginhallitus päätti antaa edellä esitetyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen.
ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Kaupunginjohtajan kuukausiraportti / kesä-elokuu 2018

Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginjohtajan kesä-elokuu 2018 kuukausiraportin tiedokseen.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Kaupunginjohtaja:
27.6.2018 § 18 Työntekijän siirto kunnallispalvelut tulosalueelta Jämsän Vesi liikelaitoksen palvelukseen
29.6.2018 § 19 Sosiaali- ja terveysjohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.8.2018
7.8.2018 § 20Jämsän kaupungin (ml. konserni) organisaation ja toimintojen selvittäminen asiantuntijapalveluna

Hallintojohtaja:
7.8.2018 § 9 Toiminta-avustuspäätös/Jämsän Järvipelastajat ry

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi ja totesi, että otto-oikeutta ei käytetä.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

- Valtuustoseminaari 5-6.9.2018
- FinnMetko 30.8.-1.9.2018
- Keski-Suomen vaikuttamispäivä 5.10.2018
- Keski-Suomen kansanedustajat Jämsässä Thyssengroupilla 10.9.2018
- Maakuntahallitus Jämsässä 31.8.2018 klo 9
- Syyskuusta lukien kaupunginhallitus 1.ja 3. maanantai, poikkeus lokakuu 1.10. ja 22.10. ja 29.10
- Kaupunginvaltuusto 24.9.2018 ja 5.11.2018
- Selvitysmiehen raportti kaupunginhallitukselle 22.10.2018

Kaupunginhallituksen esityslista 20.8.2018
http://jamsa.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20181156

 

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn