Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 29.8.2018 kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi sivistystoimialan investoinnit vuosille 2019–2022.

Rakennusinvestointiesityksen suuruus koko toimialalla vuosille 2019-2022 on 2.300.000 euroa.  Esityksen kokonaissummaa selittää se, että pääkirjasto-nuorisotila-neuvontahankkeen määrärahaesitys jää saadun ohjeen mukaisesti odottamaan hankkeen tässä vaiheessa keskeneräisen neuvottelumenettelyn lopputulosta.  Tarkoitus on, että kaupunki vuokraisi tilat kiinteistön käyttöön.  Voimassa olevassa investointisuunnitelmassa hankkeen kokoluokaksi on arvioitu 4.200 000 €.  Sivistyslautakunta katsoo, että hankkeen käynnistyminen v. 2019 on ensiarvoisen tärkeää.

Puukilan päiväkodin ja Viiskulman päiväkodin peruskorjauksia esitetään sisällytettäväksi investointiohjelmaan. Tilapalvelu suunnittelee kuntotutkimuksen teettämistä päiväkoteihin vuonna 2019. Puukilan päiväkodin (60 hoitopaikkaa) peruskorjaus ajoittuisi vuosille 2020-2021 ja Viiskulman (48 hoitopaikkaa) vuosille 2021-2022. Alustava arvio kustannuksista on Puukilan osalta 1,2 meur ja Viiskulman osalta 1,1 meur. Kustannusarviot tarkentuvat kuntotutkimusten jälkeen.

Viiskulman päiväkodin osalta sivistyslautakunta toteaa, että varhaiskasvatuksen palvelutarve on laskeva. Tällä hetkellä ole­mas­sa ­ole­van tiedon valossa kaupunki ennakoi Palomäen päi­vä­ko­din sulkemista v. 2020, kun vuokrasopimus päättyy. Tilannetta jou­du­taan kuitenkin seuraamaan ja arvioimaan uudestaan, kun kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen per­he­po­li­tii­kan linjaukset ovat tiedossa (perhevapaa, kotihoidontuen lin­jauk­set, maksuttoman varhaiskasvatuksen laajennus ja mahdollinen esi­ope­tuk­sen muuttaminen kaksi vuotta kestäväksi).

Mikäli päiväkotitarpeisiin kunnostetussa vuokrahuoneistossa toi­mi­van Palomäen päiväkodin sulkeminen todentuu ja kiinteistön omis­ta­ja on kiinnostunut vuokraamaan huoneistoa edelleen, on arvioita ja har­kit­ta­va tarkoin, onko noin suunnilleen samankokoisen Viiskulman päi­vä­ko­din peruskorjaus tarkoituksenmukaista ja perusteltua.  Kummassakin päiväkodissa on kaksi ryhmää.

Kalustehankintojen investointiesityksen suuruus vuodelle 2019 on 955.000 euroa ja vuodelle 2020 105.000 euroa. Jämsänkosken yhtenäiskoulun kalustamiseen esitetään vuosille 2019 ja 2020 yhteensä 630 00 euroa. Tästä suurin osa (545 000 euroa) vuodelle 2019 ja vuodelle 2020 yhteensä 85 000 euroa.

Pääkirjaston nuorisotilan ja kaupungin neuvonnan kalustamisessa hyödynnetään olemassa olevia kalusteita mahdollisuuksien mukaan. Pääkirjaston ja nuorisotilan kalustamiseen ja varustamiseen esitetään varattavaksi vuosille 2019 ja 2020  420 000 euroa, josta pääkirjaston osuus 368 000 euroa. Nuorisotilan osalta kalusteita suunnitellaan myöskin tuunattavan nuorten kesätöinä ja tätä varten  myöhemmin tehtävään työllistämissuunnitelmaan valmistellaan ohjaajalle varausta,

ICT-hankinnoissa investointiesitys on vuodelle 2019 35.000 euroa ja vuosille 2020-2022  70 000-90 000 euroa. Hankinnoista merkittävimmät ovat varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä ja koulukuljetusten suunnittelujärjestelmä.  Lisäksi esitetään Vitikkala -salin AV-järjestelmän uusimista vuosille 2021-2022.

ICT-hankintaesityksestä toimitetaan myös erillistiedote.

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen 
p. 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn