Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen sulauttamista kaupungin organisaatioon ja antoi suostumuksensa eräiden HimosResortin tonttien kiinnitysten vapauttamiseen.

Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen sulauttaminen kaupungin organisaatioon

Kaupunginhallitus päätti pyytää Kuhmoisten kunnan lausunnon Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen lakkauttamisesta. Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että

1.Jämsän Jätehuolto liikelaitos sulautetaan Jämsän kaupungin organisaatioon yhdyskuntatoimen toimialalle 31.12.2018.
2. Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johtokunta lakkautetaan 31.12.2018.
3.Valtuusto irtisanoo Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen yhteistoimintasopimuksen Kuhmoisten kunnan kanssa. Sopimuksen mukaiset velvoitteet Jämsän kaupunki huolehtii 31.12.2019 asti.

Tarvittavat hallintosääntömuutokset valmistellaan vuoden vaihteeseen mennessä.

Himos Resort Oy Metsäpynttä alueen vakuuksien vapauttaminen eräiden tonttien osalta

Kaupunginhallitus antoi suostumuksensa kiinnitysten vapauttamiseen seuraavien tonttien osalta:
182-40-4637-6, 182-40-4637-5, 182-40-4637-4, 182-40-4641-5, 182-40-4641-4, 182-40-4641-3

Jämsän kaupungin määräalueen 182-408-2-38M611 Metsäpynttä alueen panttikirjojen 7345, 7346, 7347 ja 7348 kiinnitys.

Lisäksi kaupunginhallitus tähdensi, että aikaisemmista sopimuksista on pidettävä kiinni ja suoritukset on tultava kaupungille sopimuksien mukaisesti, jotta tontteja voidaan vapauttaa kiinnityksistä kaupunginhallituksen erillispäätöksillä.

Kalustehankintojen puitesopimus / Jämsänkosken yhtenäiskoulun kalusteet

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kalustamishankintoja koskevan sopimustilanteen.

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan esityksen, että
1. talous- ja suunnittelupäällikön asiantuntijalausuntoon ja aikataulullisiin syihin perustuen Jämsänkosken yhtenäiskoulun kalustamishankinnat tehdään KL-Kuntahankinnat Oy:n väliaikaisen sopimuksen kautta ja
2.kaupunginhallituksen päätös sitoutua KL-Kuntahankintojen kalustokilpailutukseen pidetään voimassa.

Lisäksi kaupunginhallitus vaati, että ensisijaisesti hyödynnetään olemassa olevia käyttökelpoisia kalusteita.

Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2019

Jämsän kaupungin verotulot ja valtionosuudet ovat laskusuunnassa ja kaupunginhallituksen antama raami vuodelle 2019 on toimintakatteen osalta -2 %:a. Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioesityksessä Jämsän kaupungin osuus nousee 73.083 euroa eli 4,5 %. Nousujohteinen budjetti johtaa pidemmällä tähtäimellä kestämättömään tilanteeseen.

Jämsän kaupunginhallitus esittää lausuntonaan, että pelastuslaitoksen kuntien maksamat kustannukset on kumulatiivisten ylijäämien purkamisen jälkeen saatava alemmaksi vuoden 2019 budjettiin.

Talouden toteutuma 1 - 6 kk/2018

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2018 kesäkuun toteutumaraportit kirjanpidosta ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että kaikkien hallintokuntien on säästettävä kuluvan vuoden käyttötaloudesta aiemman kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallitukselle on annettava tiedoksi toimenpiteet, joilla säästöt aiotaan toteuttaa. Keinovalikoima on esitettävä myös vuoden 2019 talousarvioon.

Kaupunginjohtajan kuukausiraportti/elokuun loppu 2018

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginjohtajan kuukausiraportin elokuun 2018 lopusta.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat:
- Ympäristölautakunta 16.8.2018 §:t 41-46

Viranhaltijapäätökset:
- tekninen johtaja 27.8.2018 § 18/Rakennuttajamestarin siirto väliaikaisesti kiinteistöpäällikön virkaan
- hallintojohtaja 28.8.2018 § 10/Hankintapäätös käännöspalveluista

Kaupunginhallituksen esityslista 3.9.2018

 

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn