Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunginhallitus hyväksyi teknisen toimen työohjelman, mutta ei tässä vaiheessa myöntänyt täyttölupaa kunnallistekniikan työntekijälle. Uimahallille myönnettiin lisämääräraha peruskorjauksiin. Jämsän Veden ensi vuoden talousarvio palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Kuoreveden rantayleiskaavan muutos, Kuusjärvi

Metsähallitus on hakenut yleiskaavan muutosta Kuusjärven rannalla sijaitseville kiinteistöille 182-458-1-7 ja 182-893-1-5. Hakemuksessa esitetään, että kaupunki käynnistää Kuoreveden rantayleiskaavan muutostyön.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Kuoreveden rantayleiskaavan muutoksen, Kuusjärvi hyväksymistä.

Joutsenentien asemakaavan muutos

Tonttien 182-40-4104-1 ja 182-40-4104-2 omistaja on hakenut kaavamuutosta. Tontit sijaitsevat Himoksessa Joutsenentien varrella. Hakija on esittänyt kaavamuutoksen tavoitteeksi, että tonttien välistä rajaa siirrettäisiin, tonttien tehokkuuslukua nostettaisiin 0.15 -> 0.20 ja yhden tontin osalta muutettaisiin kerroslukua niin että se mahdollistaisi puolikkaan kellarikerroksen rakentamisen.

Kaupunginhallitus päätti asettaa Joutsenentien asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Työohjelma III /2018

Kaupunginvaltuuston §81 27.11.2017 hyväksymässä talousarviossa on esitetty Kiinteät rakenteet ja laitteet-määräraha, joka on jaettu hankkeisiin. Määrärahat kohdennetaan tarkemmin teknisen lautakunnan kaupunginhallitukselle kolme kertaa vuodessa tekemän kunnallistekniikan käyttösuunnitelman mukaisesti, samassa yhteydessä tarkennetaan puistojen, leikki- ja liikuntapaikkojen suunnitelma.

Kaupunginhallitus hyväksyi työohjelman III/2018 ja antaa työohjelmassa esitetyille hankkeille aloitusluvan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Kunnallistekniikan työntekijän toimen täyttölupa

Kunnallistekniset palvelut -tulosalueelta on henkilöstöstä vähentynyt irtisanoutumisten, eläkelöitymisen ja Vesi liikelaitoksen tehtävään siirtymisen johdosta neljä työntekijää. Lisäksi kunnallistekniikan työntekijä on siirtymässä lokakuun alusta osatyökyvyttömyyseläkkeelle.
Kunnallistekniikan työntekijöitä on jatkossa käytännössä kolme. Kunnallistekniikan työntekijän työtehtäviin sisältyy katu- ja kunnallistekniikan rakennustehtäviä lähinnä kaupungin omajohtoisena työnä toteutettavissa saneerauskohteissa. Työtehtävät ovat pääosin sellaisia (kaivantotyöt, työt katualueella), että ne ovat työturvallisuus ja -ergonomia syistä toteutettava parityöskentelynä.

Kaupunginhallitus päätti, että täyttölupia ei myönnetä. Täyttölupaesityksiin palataan organisaatioselvityksen valmistuttua. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että tilapäisjärjestelyissä kiinnitetään erityistä huomioita työturvallisuusseikkoihin.

Uimahallin lisämääräraha

Vuodelle 2018 oli varattu 850.000 euroa uimahallihankkeeseen. Lisätalousarviossa toimitilapalvelut esitti vähennystä -310.000 euroa, koska hanke valmistui aikataulusta edellä. Nyt ollaan palauttamassa noin puolta tehdystä kokonaiskarsinnasta. Vuoden 2017 toteutuma oli 1.155.000 euroa, joten hankinta-arvio on ollut oikeaa suuruusluokkaa 1.845.000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Uimahallihankkeelle 150.000 euron lisämäärärahan vuodelle 2018.

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 rakennemuutokset

Kaupunginhallitus päätti:
1. siirtää palkkahallinnon kustannuspaikan talouspalvelut -tulosalueelle ja muut henkilöstöpalveluiden kustannuspaikat hallintopalvelut -tulosalueelle oman tuloyksikön alle.
2. hankinta- ja logistiikkayksikön joukkoliikenne -kustannuspaikka siirretään kaupunginhallituksen tulosalueelle ja lähettipalvelut hallintopalveluiden alle.
3. merkitä tiedokseen tilit ja tunnisteet -liitteen vuodelle 2019

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto lakkauttaa henkilöstöpalvelut -tulosalueen, hankinta- ja logistiikkapalvelut -tulosalue jatkaa hankintapalveluina yleishallinnon toimialalla toistaiseksi em. muutoksin. Jämsän Jätehuolto liikelaitos budjetoidaan tekniseen hallintoon omana kustannuspaikkanaan

Talousarvion 2019 tavoitteet / Jämsän Vesi

Kaupunginhallitus päätti palauttaa Vesi liikelaitoksen valmistellun talousarvion valmisteluun siten, että kaupunginhallituksen antama raami toteutuu. Lisäksi jatkossa on huomioitava puuttuva lainamäärä liikelaitoksen eriytetyssä kirjanpidossa, jonka taloushallinto tarkentaa. Tasesuunnittelussa käydään läpi myös liikelaitoksen poistopohja.

Kiinteistö Oy Jämsänmäki Antolaina

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Kiinteistö Oy Jämsänmäelle 600.000 euron lainan 8 vuoden maksuajalla normaalein konsernilainaehdoin, korko 12 kk euribor + 1 %, mutta aina kuitenkin vähintään 1 %. Kiinteistö Oy Jämsänmäki antaa vakuudeksi lainalle haltijavelkakirjoja 1.000.000 euron edestä omistamiinsa kiinteistöihin

Jämsän Yrityskiinteistöt Oy Antolaina / Kaivurintie

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle 200.000 euron lainan, jolla suoritetaan loppuosa lainasta Nordealle. Laina-aika on 7 vuotta, korko 12 kk euribor +1,0 %; aina kuitenkin vähintään 1 %. Jämsän Yrityskiinteistöt antaa lainan vakuudeksi kiinnitykset kiinteistöön.

Ehdokkaan nimeäminen Työvalmennussäätiö Avituksen hallitukseen toimikaudelle 2019-2020

Kaupunginhallitus päätti jättää ehdokkaiden nimeämisen pöydälle. Järjestelyissä huomioidaan meneillään oleva kaupungin organisaatioselvitys.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

- Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.8.2018 §:t 63-73
- Sivistyslautakunta 29.8.2018 §:t 85-99
- Tekninen lautakunta 4.9.2018 §:t 77-94

Tilaisuudet:

Kaupunginvaltuusto 24.9. klo 18, Hulevesitaksat klo 17, esittelijänä Pöyry
Kaupunginvaltuusto 5.11. klo 18. Klo 16 Muuttovirtatutkimus, esittelijänä Innolink
Mäntykallion peruskiven muuraus 27.9.
FCG jääviys- ja esteellisyysseminaari (web) 25.9.2018
Nordic Business Forum Hki, Jämsek striimaus 26.9. klo 11.30 ja 27.9. klo 9.30
Toisen asteen järjestämisvaihtoehtojen selvitys 10.10. 9-12
Järjestöyhteistyö Paunun koulun ruokasalissa 2.10. klo 17.30 – 19.30

Kaupunginhallituksen esityslista 17.9.2018


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
kunkin asiakohdan valmistelijat

 

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn