Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginvaltuusto myönsi kiinteistöyhtiöille lainan ja uimahallille lisämäärärahan.
Teollisuustonttien rakentamisvelvollisuuden rajaa laskettiin äänestyksen jälkeen viiteen prosenttiin. Jämsän kaupunginvaltuuston kokous välitettiin ensimmäistä kertaa yleisölle suorana videolähetyksenä.

Tonttien luovuttamisessa noudatettavat sopimusmallit

Tonttien luovuttamisessa noudatettavat sopimusmallit ovat poikenneet asemakaava-alueittain toisistaan jonkin verran. Sopimussakko rakentamisvelvoitteen täyttämättä jättämisestä on ollut käytössä osassa asemakaava-alueita ja teollisuustonttien luovutuksessa vaatimus rakentamisvelvollisuuden täyttämiseksi on ollut 20 % tontin rakennusoikeudesta. Uusien sopimusmallien mukaisesti teollisuustonttien rakentamisvelvollisuuden täyttämisen raja lasketaan 10 %:n tontin rakennusoikeudesta.

Tarja Uusipaasto esitti, että teollisuustonttien rakentamisvelvollisuuden täyttämisen raja lasketaan 5 %:iin tontin rakennusoikeudesta. Perustelu: madaltaa kynnystä teollisuustonttien rakentumiselle ja työpaikkojen syntymiselle - strategian mukainen elinvoimaa tukeva muutos. Esitystä sai kannatusta useammalta valtuutetulta. Äänestys 26 – 17.

Kaupunginvaltuusto päätti, että uusissa sopimuksissa teollisuustonttien rakentamisvelvollisuuden täyttämisen raja lasketaan 5%:iin tontin rakennusoikeudesta.

Kuoreveden rantayleiskaavan muutos, Kuusjärvi

Metsähallitus on hakenut yleiskaavan muutosta Kuusjärven rannalla sijaitseville kiinteistöille 182-458-1-7 ja 182-893-1-5. Hakemuksessa esitetään, että kaupunki käynnistää Kuoreveden rantayleiskaavan muutostyön.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuoreveden rantayleiskaavan Kuusjärvi muutoksen.

Uimahallin lisämääräraha

Vuodelle 2018 oli varattu 850.000 euroa uimahallihankkeeseen. Lisätalousarviossa toimitilapalvelut esitti vähennystä -310.000 euroa, koska hanke valmistui aikataulusta edellä. Nyt ollaan palauttamassa noin puolta tehdystä kokonaiskarsinnasta. Vuoden 2017 toteutuma oli 1.155.000 euroa, joten hankinta-arvio on ollut oikeaa suuruusluokkaa 1.845.000 euroa.

Kaupunginvaltuusto myönsi Uimahallihankkeelle 150.000 euron lisämäärärahan vuodelle 2018.

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 rakennemuutokset

Taloustoimikunnan keväällä 2018 antamaan ja hallituksen hyväksymä loppuraporttiin sisältyi talousarvion muutoksen lisäksi muuta hyvän taloudenpidon ohjeistusta sekä toiminnan organisointia.

Kaupunginhallitus on päättänyt
1. siirtää palkkahallinnon kustannuspaikan talouspalvelut -tulosalueelle ja muut henkilöstöpalveluiden kustannuspaikat hallintopalvelut -tulosalueelle oman tuloyksikön alle
2. hankinta- ja logistiikkayksikön joukkoliikenne -kustannuspaikka siirretään kaupunginhallituksen tulosalueelle ja lähettipalvelut hallintopalveluiden alle
3. merkitä tiedokseen tilit ja tunnisteet -liitteen vuodelle 2019

Kaupunginhallitus esitti, että kaupunginvaltuusto lakkauttaa henkilöstöpalvelut -tulosalueen, hankinta- ja logistiikkapalvelut -tulosalue jatkaa hankintapalveluina yleishallinnon toimialalla toistaiseksi em. muutoksin. Jämsän Jätehuolto liikelaitos budjetoidaan tekniseen hallintoon omana kustannuspaikkanaan.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavan kokoukseen.

Kiinteistö Oy Jämsänmäki Antolaina

Kaupunginvaltuusto myönsi Kiinteistö Oy Jämsänmäelle 600.000 euron lainan 8 vuoden maksuajalla normaalein konsernilainaehdoin, korko 12 kk euribor + 1 %, mutta aina kuitenkin vähintään 1 %. Kiinteistö Oy Jämsänmäki antaa vakuudeksi lainalle haltijavelkakirjoja 1.000.000 euron edestä omistamiinsa kiinteistöihin.

Jämsän Yrityskiinteistöt Oy Antolaina / Kaivurintie

Kaupunginvaltuusto myönsi Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle 200.000 euron lainan, jolla suoritetaan loppuosa lainasta Nordealle. Laina-aika on 7 vuotta, korko 12 kk euribor +1,0 %; aina kuitenkin vähintään 1 %. Jämsän Yrityskiinteistöt antaa lainan vakuudeksi kiinnitykset kiinteistöön.

Valtuustoaloite 23.10.2017/ Länkipohjan kuolemanloukkuun on tehtävä kevyenliikenteen väylät/ Niittymaa

Valtuustoaloite koskee Länkipohjan kevyenliikenteen turvallisuutta.

Vastine valtuustoaloitteeseen:
Länkipohjantie ja Längelmäentie ovat ELY-keskuksen hallinnoimia teitä ja aloitteesta on pyydetty lausunto ELY-keskukselta. Lausunnossaan Keski-Suomen ELY-keskus toteaa, etteivät Längelmäen väylähankkeet ole sijoittuneet vuonna 2012 laaditussa kevyen liikenteen väylien tarveselvityksessä 100 kiireellisimmän hankkeen joukkoon. Länkipohjantiehen (mt 3283) ja Längelmäentiehen (mt 3280) liittyy lisäksi hallinnollinen muutosprosessi maantien muuttamiseksi kaduksi. Tämä muutos, ilman kevyen liikenteen väylä investointejakin, tulee lisäämään kaupungin liikenneväylien kunnossapitokustannuksia merkittävästi.
Aloitteen mukaisten kevyen liikenteen väylähankkeiden edistäminen edellyttää erillistä määrärahaa varattavaksi kaupungin talousarvioon, tiesuunnitelmien laatimista ja väylien rakentamista varten.

Liikenneturvallisuuteen osaltaan vaikuttavaa tievalaistusta ollaan Längelmäentien ja Länkipohjantien osalta uusimassa Jämsän kaupungin toimesta vuoden 2019 aikana, yhteistyössä sähköverkkoyhtiön kanssa, mikäli valaistuksen saneeraukseen myönnetään määrä- raha talousarviossa.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa valtuustoaloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

Jämsän kaupunginvaltuuston esityslista 24.9.2018


Seuraava kaupunginvaltuuston kokous on 5.11.2018 klo 18 sairaalan auditorio Välkyssä.

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn