Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus päätti aloittaa neuvottelut Kuoreveden Sähkö Oy:n ja sote-kiinteistöjen myymisestä.

Kuoreveden Sähkö Oy:n osakkeiden myynti

Jämsän kaupungilla on 25 Kuoreveden sähkö Oy:n osaketta, joiden arvo kaupungin taseessa on vähäinen. Osakkeet ovat tulleet Jämsän kaupungin ja Kuoreveden kunnan kuntaliitoksessa kaupungin haltuun. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli noin 2,5 milj. euroa ja liiketoiminnan tulos 0,5 milj. euroa. Henkilöstöä yhtiöllä on 10 henkeä. Yhtiön arvostuksesta on käyty keskusteluja myös ulkopuolisen asiantuntijatahon kanssa.

Kaupunginhallitus keskusteli Kuoreveden sähkö Oy:n myynnistä Jämsän Aluelämpö Oy:lle ja osakkeiden hinnasta. Kaupunginhallitus päätti, Jämsän kaupunki esittää Jämsän Aluelämmölle, että kauppahinta Kuoreveden sähkön osakkeista on 100.000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen myyntineuvottelut

Jämsän kaupunki on ulkoistanut sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen yhteisyritykselle, josta kaupunki omistaa 49 % osakekannasta. Yhtiökumppanina Jämsän Terveys Oy:ssä on Pihlajalinna Terveys Oy, joka kuuluu Pihlajalinna konserniin, kuten omistuksen kautta myös Jämsän Terveys Oy. Pihlajalinna on ilmaissut halunsa ostaa toimitiloja Jämsän kaupungilta. Ostohalukkuus koskee ensisijaisesti sairaalarakennusta, hammashoitolaa ja Lukkoilakotia, mutta varsinaisesti sitä ei ole rajattu.

Lotan Ahola ehdotti, että Jämsän kaupungin ei tule tässä vaiheessa aloittaa tunnusteluita sairaala- ja hammashoitolakiinteistöjen myynneistä.

Kaupunginhallitus kävi keskustelun eri vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista sote-kiinteistöjen järjestelyissä ja päätti aloittaa myyntitunnustelut Hammashoitolan, Lukkoilakodin ja sairaalarakennuksen osalta sekä ohjeistaa neuvottelijoita. Äänestys 7-2

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / 24.9.2018

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston 24.9.2018 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Valtuuston päätökset päätetään panna täytäntöön.

Kaupunginhallitus päätti, että valtuuston kokouksessa jätetyissä valtuustoaloitteissa valmisteluvastuu on seuraava:

1.Lain tulkinta/vaikeavammaisten oikeus valita käyttämänsä taksi, ns. vakiotaksi: sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
2.Lukion aloittaville ilmaiset läppärit ja keskiarvoraja pois: sivistystoimenjohtaja
3.Jämsälle voidaan luoda uusi potentiaalinen elinvoimamahdollisuus: hallintojohtaja/Jämsek Oy
4.Pelisäännöt selväksi erilaisten "puolueettomien" puheenjohtajien tai selvittäjien nimeämisestä: hallintojohtaja
5.Retkeilyreitistön laajentaminen Isojärven kansallispuiston ja Himoksen välille: tekninen johtaja

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus merkitsi seuraavat päätökset tiedoksi ja totesi, että otto-oikeutta ei käytetä.

Toimielinten pöytäkirjat:
- Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitoksen johtokunta 22.8.2018 §:t 21-24 ja 19.9.2018 §:t 25-29
- Jämsän jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitosten johtokunta 12.9.2018 §:t 32-36

Viranhaltijapäätökset:
Kaupunginjohtaja:
10.9.2018 § 21 Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan palkan väliaikainen tarkistaminen
10.9.2018 § 22 Talousjohtajan tehtäväkohtaisen palkan väliaikainen tarkistaminen
11.9.2018 § 23 Palvelusopimuksen mukaisen ohjausryhmän nimeäminen/Jämsän kaupunki ja Jämsän Terveys Oy

Hallintojohtaja:
13.9.2018 § 11 Yhteistyösopimus Jämsän kaupungin ja Gradia Jämsän välillä

 

Kaupunginhallituksen esityslista 1.10.2018
http://jamsa.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20181173

 

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn