Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jyväskylän kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Turun yliopiston kanssa tulevaisuudentutkimuksen 25 op opintokokonaisuuden Jämsässä. Opinnot alkavat tammikuussa 2019 ja päättyvät joulukuussa 2019. Opintojakso toteutuu, mikäli ryhmään ilmoittautuu 10 opiskelijaa.

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen, sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen, että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin.

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Opiskelua tukee paikallisen tutorin ohjaama ryhmätyöskentely TUTU1 JA TUTUS2 jaksoilla. Osa jaksoista soveltuu myös yksittäisinä opintojaksoina suoritettaviksi.

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot ovat:

  • TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
  • TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
  • TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op
  • TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
  • TUTUS4 Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op

Opintojen tarkempi kuvaus ja linkki ilmoittautumiseen löytyy Jyväskylän kesäyliopiston verkkosivulta https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/30000/300291/352350.

Ilmoittautuminen tehdään ensin kesäyliopistoon ja kun opintojen alkaminen varmistuu, kesäyliopisto toimittaa ilmoittautuneille ohjeen, kuinka ilmoittaudutaan Turun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut maksetaan verkkopankissa kahdessa osassa: ensin kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja myöhemmin Turun yliopistoon rekisteröidyttäessä. Kesäyliopiston kurssimaksu on 160 € ja Turun yliopiston maksu 250 €, eli 25 opintopisteen kokonaisuuden hinta on yhteensä 410 €.

Opinnot käynnistyvät torstaina 10.1.2019 klo 17 – 19 Jämsän lukiolla opintoryhmäkokoontumisella paikallisen tutorin johdolla. Opintoryhmä kokoontuu viikoittain kevään aikana (n. 14 kertaa).  Tarkempi aikataulu sovitaan paikallisesti. Ryhmäkokoontumisten lisäksi opintoja suoritetaan Moodle oppimisympäristössä. Opiskelijat saavat tunnukset ja kutsun Moodleen avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen jälkeen. Opintojen vastuuopettajana Turun avoimessa yliopistossa toimii Hanna-Kaisa Aalto.

Lisätietoja:
Anna-Liisa Juurinen
kehittämispäällikkö Jämsek Oy
p. 040 747 7736

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn