Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsek teetti yhteistyössä Innolinkin kanssa muuttovirtatutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää monipuolisesti eri mittarein syyt tulomuuttoon ja lähtömuuttoon sekä kartoittaa Jämsän vetovoima-, työntövoima- ja pitovoimatekijät. Tutkimus perustuu 241 vastaukseen, joista 120 on Jämsään muuttaneiden ja 121 Jämsästä poismuuttaneiden vastauksia.

Tulomuuttajilla merkittävimmiksi syiksi muuttaa Jämsään olivat sukulaisten ja/tai ystävien asuminen kaupungissa tai sen lähistöllä, oman tai puolison työ-/opiskelupaikka ja kaupungin keskeinen sijainti.

Lähtömuuttajat kokivat suurimmiksi syiksi muuttaa pois Jämsästä lähestulkoon samat asiat kuin tulomuuttajat kokivat syiksi muuttaa Jämsään, mutta lisäksi pois muutettiin yksityisen palveluntarjonnan perässä.

Ratkaisevin syy muuttopäätökseen loppujen lopuksi oli sama sekä tulo- että lähtömuuttajilla: työpaikka. Lisäksi tulomuuttajia veti paljon puoleensa Jämsän edullinen asuminen.

– Muuttovirtatutkimuksen tulokset tukevat näkemystä työ- ja opiskelupaikan sekä sosiaalisten suhteiden merkityksestä niin tulo- kuin lähtömuuton tekijöinä. Tutkimuksessa nousivat positiivisesti esille sukulaisten, ystävien ja suosittelun merkitys, lisäksi sijainnin sekä edullisen asumisen tunnistaminen ilahduttivat. Poismuuton syissä työ, nuorten mielekäs tekeminen ja yksityisten palveluiden puutteet vahvistavat meille viestiä elinvoimatyön painotuksiin sekä yhteistyöhön, Jämsekin toimitusjohtaja Ulla Haggrén sanoo.

Muuttovirtatutkimus 2018 – tiedote 5.11.2018

Lisätietoja:
Jämsek Oy / Ulla Haggrén p. 040 526 1393
Innolink Oy / Mikko Leinonen, puh. 044 364 0193

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn