Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunginvaltuusto säilytti veroprosentit ennallaan. Tuloveroprosentti vuodelle 2019 on 21. Jokivarren puukoululle myönnettiin lisämääräraha. Nimikkokasvi- ja eläinlajeiksi nimettiin mustikka ja koskikara.

Himoksen osayleiskaavan muutos ja laajennus, osa-alueet 2-4, osa 2

Himoksen osa-alueiden 2-4 osa 2 osayleiskaavaehdotus IV on ollut nähtävillä 15.1.-15.2.2018. Kaavaehdotuksesta IV ovat lausuntonsa antaneet Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristölautakunta, Keski-Suomen liitto, Telia Finland Oyj, Keski-Suomen museo, Metsähallitus ja Jämsän jätehuolto liikelaitos. Lausuntojen lisäksi kaavaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta.

Kaavaehdotukseen on tehty nähtävillä olon jälkeen tarkistuksia kaavakarttaan ja kaavaselostukseen. Kaavakarttaan tehdyt muutokset ovat luonteeltaan sellaisia, ettei kaavaa ole tarvetta asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle Himoksen osa-alueiden 2-4 osa 2 osayleiskaavan hyväksymistä.

Keskustelun kuluessa Tarja Uusipaasto esitti, että Himoksen osayleiskaavan, osa-alueet 2 -4, osa 2 palautetaan uudelleen valmisteluun. Uusipaaston esitystä kannattivat valtuutetut Eero Hakonen, Timo Salokorpi, Jyrki Kokko, Pekka Laaksonen, Seija El Sayed, Arja Paakkanen, Sirpa Peltonen ja Hannu Loberg.

Kokouksessa äänestettiin asian käsittelyn jatkamisesta kokouksessa tai asian palauttamisesta valmisteluun. Asian käsittely kokouksessa jatkui äänin 28 – 13, 2 tyhjää.

Käsittelyn jatkuessa tehtiin uusi vastaesitys. Suoritettiin äänestys kaavan hyväksymisestä tai asian palauttamisesta valmisteluun. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Himoksen osa-alueiden 2-4 osa 2 osayleiskaavan. Äänestys 28-13, 2 tyhjää.

Eriävän mielipiteen päätöksestä jättivät valtuutetut Uusipaasto, Loberg, Kokko, El Sayed, Laaksonen, Salokorpi.

Talousarvio 2018 Puistot ja liikuntapaikat - investointi määrärahojen ylityslupa

Kaupunginvaltuusto päätti, että
1.leikkikenttien ja puistojen perusparantaminen kohdan määrärahan ylitys katetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti liikenneväylät määrärahasta.
2.Himoksen reitistöt kohdalle myönnetään 5.000 euron määräraha Kuikkajärven reitin valaistuksen toteuttamiseen, joka katetaan liikenneväylät määrärahasta.
3.maauimalan määrärahan osalta ei määrärahan siirtoa tehdä, eikä ylityslupaa myönnetä.

Jokivarren puukoulun lisämääräraha vuodelle 2018

Kaupunginvaltuusto myönsi 590.000 euron lisämäärärahan Jokivarren puukoulun investointihankkeelle sekä 60.000 euron lisämäärärahan Jokivarren puukoulun valtuustosalin kalusteisiin. Lisämäärärahat käsitellään yleiskatteisina.

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 rakennemuutokset

Kaupunginhallitus on päättänyt
1.siirtää palkkahallinnon kustannuspaikan talouspalvelut
-tulosalueelle ja muut henkilöstöpalveluiden kustannuspaikat hallintopalvelut -tulosalueelle oman tuloyksikön alle
2.hankinta- ja logistiikkayksikön joukkoliikenne -kustannuspaikka siirretään kaupunginhallituksen tulosalueelle ja lähettipalvelut hallintopalveluiden alle
3.merkitä tiedokseen tilit ja tunnisteet -liitteen vuodelle 2019

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti lakkauttaa henkilöstöpalvelut –tulosalueen ja hankinta- ja logistiikkapalvelut -tulosalue jatkaa hankintapalveluina yleishallinnon toimialalla toistaiseksi edellä mainituin muutoksin.

Kunnallinen tuloveroprosentti vuodelle 2019

Kaupunginvaltuusto päätti, että Jämsän kaupungin tuloveroprosentti vuodelle 2019 on 21,00 %.

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2019

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

Vakituinen asuinrakennus 0,45 %
Muu asuinrakennus 1,05 %
Yleinen kiinteistövero
- rakennukset 1,00 %
- maapohja 1,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Voimalaitokset 2,50 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Reino Vellingin irtisanoutuminen luottamustoimista

Kaupunginvaltuusto myönsi Reino Vellingille eron Jämsän kaupungin luottamustoimista.

Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloite 5.3.2018 / Jämsälle omat nimikkolajit esim. nimikkokasvi ja -eläin
Kaupunginvaltuusto päätti, että Jämsän nimikkolajeiksi nimetään koskikara ja mustikka.

Valtuustoaloite 24.9.2018 /Lain tulkinta/Vaikeavammaisen oikeus valita käyttämänsä taksi, ns. vakiotaksi

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jämsän kaupunki harkitsee uudelleen tiukkaa linjaansa, jonka mukaan vaikeavammaiselle myönnetään oikeus itse valita käyttämänsä ns. vakiotaksia. Edelleen aloitteessa esitetään, että vammaispalvelu selvittäisi valtuutetuille, millaisin perustein vakiotaksi evätään, ja mikä tilanne on tällä hetkellä. Mitä vaikutuksia muutoksella on ollut esim. kuljetusten määrään? Miten muutoksesta kerrottiin vammaispalvelulain mukaisiin matkoihin oikeutetuille etukäteen? Ja o nko vakiotaksin käyttö kaupungilla kalliimpaa kuin tilauskeskuksesta tuleva taksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut laajan vastauksen valtuustoaloitteessa esitettyihin kysymyksiin. Vastaus on luettavissa kokonaisuudessaan kaupunginvaltuuston esityslistalta.

Kaupunginhallitus on antanut sosiaali- ja terveyslautakunnan mukaisen lausunnon valtuustoaloitteeseen.

Seija El Sayed esitti, että aloite palautetaan uudelleen valmisteluun. Esitystä kannattivat valtuutetut Pekka Laaksonen, Jyrki Kokko, Timo Salokorpi, Tarja Uusipaasto ja Jukka Haaparanta.

Äänestys 28 – 13, 1 tyhjä.

Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi. Aloite on loppuun käsitelty.

 

Esityslista ja videotallenne

Kaupunginvaltuuston esityslista 5.11.2018

Kaupunginvaltuuston kokous on nähtävillä videotallenteena kaupungin Youtube –kanavalla.
https://www.youtube.com/watch?v=1vwAJFaB_ZM

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn