Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2019 on 1,6 milj. euroa alijäämäinen. Tavoitteena on talouden tasapainottaminen suunnittelukauden 2019 - 2021 loppuun mennessä. Talousarviossa vuosikate on 6,7 milj. euroa. Suunnitelmakaudella tavoitteena on vuosikatteen nostaminen nettoinvestointien tasolle, joka on 10-12 milj. euroa. Avain talouden kuntoon saattamisessa ovat rakenteelliset uudistukset.

– Tasapainotustavoitteen toteuttaminen aloitetaan välittömästi ja toimenpiteistä laaditaan talousarvion muutos valtuustolle huhti-toukokuussa, kaupunginjohtaja Ilkka Salminen vahvistaa.

Tunnusluvut

Asukasluku (arvio 31.12.2019) 20.550 asukasta
Tuloveroprosentti 21%
Tilikauden tulos - 1.914.030 €
Tilikauden alijäämä - 1.667.421 €
Vuosikate €/asukas 328 €
Vuosikate %/poistot 78 %
Nettoinvestoinnit (sis.liikelaitokset) 10,7 M€
Kaupungin lainamäärä €/asukas 2548 €

Sosiaali- ja terveystoimi
Suuren osan Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista tuottaa Pihlajalinnan ja Jämsän kaupungin omistama yhteisyritys Jämsän Terveys Oy. Yhteisyritys tuottaa Jämsän kaupungin terveys-, hyvinvointi- sekä vanhuspalvelut. Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi tuottaa edelleen omana toimintana aikuisten ja lasten sosiaalityön, toimeentuloturvan, vammaispalvelut ja Kuhmoisissa toimivien yksiköiden palvelutuotannon. Jämsän kaupunki järjestää myös Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan muodostaman yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen palvelut.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut talousarviossa ovat yhteensä 109,1 milj. euroa, josta ostopalvelu-jen osuus on 89,9 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset yhteensä ovat 3.970 euroa/asukas.

Sivistystoimi
Varhaiskasvatuksessa palvelujen piirissä olevien lasten määrä talousarviovuonna on arvioitu olevan 630 esioppilaat mukaan lukien. Vuonna 2019 Jämsässä toimii kolme yhtenäiskoulua, Kuoreveden, Jämsänjoen ja Jämsänkosken yhtenäiskoulut. Perusopetuksen oppilasennusteen mukaan lukuvuonna 2019-2020 Jämsässä oppilaita on 1.852. Oppilasmäärä laskee vuoteen 2024-2025 mennessä 1.555 oppilaaseen. Oppilas-määrät pienenevät ennustejakson aikana kaikilla perusopetuksen kouluilla. Jämsän lukiossa opiskelee lukuvuonna 2018-2019 291 opiskelijaa. Kehitys tulevaisuudessa on lievästi laskeva.

Elämänlaatupalvelut tuottavat opisto-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Tavoitteena on suunnitella pääkirjaston monitoimitila ja toimintamalli sekä omatoimikirjaston käynnistäminen. Pääkirjasto toimii Jämsänkosken virastotalolla. Kuoreveden ja Länkipohja kirjastot muuttuvat omatoimimallilla toimiviksi palvelupaikoiksi vuoden 2019 aikana. Kirjastoauton palvelut jatkuvat. Jämsän työväenopiston opiskelijamäärä on 2.000 ja musiikkiopiston opiskelijamäärä 420. Uimahallin asiakasmäärätavoite vuodelle 2019 on 75.000 kävijää. Sivistystoimen kustannukset yhteensä ovat 1.657,78 euroa/asukas.

Yhdyskuntatoimessa Seppolan taajaman kokonaisvaltainen kehittäminen on kärkikohteena. Keskuskadun saneeraus sekä Lamminsuon ja maauimalan alueen toteuttaminen Jämsäpuistoksi luo keskustaan näyttävän ja toiminnallisen Jämsän käyntikortin. Epäkuranttien kiinteistöjen poistaminen myymällä tai purkamalla on välttämätöntä. Henkilöstöresurssien heikentyminen uhkaa viivästyttää suunniteltuja saneeraustöitä.

Yhdyskuntatoimen nettokustannukset ovat 3,14 euroa/asukas.

Henkilöstö
Henkilöstömäärä yhteensä syyskuun lopussa 2018 oli 988 henkilöä, joista vakinaisia on 772 henkilöä. Palvelu- ja rakennemuutokset vaikuttavat henkilöstömäärään ja eläkkeelle siirtyminen on voimakasta. Talousarviovuonna eläköityvän henkilöstön määrä on 28 henkilöä. Vuoteen 2023 mennessä eläköityy kaikkiaan 207 henkilöä.

Verot
Kunnallisverotulot eivät ole Jämsässä kasvaneet maan keskitasoon verrattuna. Syynä on ollut ns. Kiky sopimus ja valtiovallan tulonsiirrot, teollisuuden rakennemuutos ja siitä seurannut työttömyys, joka on maakunnan keskitasoa korkeampi. Jämsän kunnallisveroprosentti vuonna 2019 on 21 prosenttia. Muiden kuntien nostaessa veroprosenttiaan, Jämsän kaupungin veroprosentti lähenee maan keskiarvoa.

Valtio on vähentänyt kuntien jako-osuutta yhteisöverotuloista. Kaupungin kokonaisverokertymän arvioidaan vuonna 2019 olevan noin 86,6 milj. euroa. Kaupungin kiinteistöveroprosentteja ei koroteta vuodelle 2019, vaikka valtion taholta luodaan paineita kiinteistöveroprosentin nostamiseen. Jämsässä kiinteistöveroprosentit ovat huomattavasti alle keskiarvojen.

Investoinnit
Kaupungin investointiohjelma on laadittu neljälle vuodelle, jonka aikana nettoinvestoinnit yhteensä ovat 28,7 milj. euroa. Vuoden 2019 investoinnit ovat 10,7 milj euroa.

Suurin talousarviovuoden investointihanke on keskuskadun saneerauksen jatkaminen (1,7 milj. euroa) ja yhteensä liikenneväylien, katujen rakentamiseen ja korjaamiseen varatut investoinnit 4,5 milj. euroa.Himoksen tiehankkeet ovat tästä 1,3 milj. euroa. Jämsän kaupungin pääterveysaseman E- ja F-osan käyttövesiputkistojen uusiminen sekä sairaalan vuodeosastojen sprinklaus ovat yhteensä 0,7 milj. euroa. Puistojen, leikkipaikkojen, liikunta- ja ulkoilupaikkojen perusparannukseen talousarviossa osoitetaan 557.500 euroa. Koneisiin ja kalustoihin talousarviossa on varattu 890.000 euroa, josta Jämsänkosken yhtenäiskoulun kalusteiden osuus on 545.000 euroa.

Jämsän Vesi liikelaitoksen nettoinvestoinnit ovat 3,4 milj. euroa. Suurin erillinen liikelaitoksen investointikohde on Keskuspuhdistamon saneeraus 2,3 milj. euroa.

Velan määrä
Kaupungin lainamäärä syyskuun lopussa 2018 oli noin 40,5 milj.euroa. Lainamäärä nousee vuonna 2019 uuden noin 9 milj. euron lainanoton vuoksi. Lainaa/asukas on 2.548 euroa. Lainamäärän nousuun sisältyy vuoden 2018 loppuvuoden mahdollinen lainanotto.

Talousarvion käsittely
Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 12.marraskuuta 2018. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 26.marraskuuta 2018.


Talousarvio 2019

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p. 040 142 7111
talousjohtaja Ari Luostarinen p. 040 593 4655

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn