Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön määräaikainen varhaiskasvatuspaikkatakuu, jossa lapsen varhaiskasvatuspaikka päiväkodissa säilyy samana, kun lapsi jää pois varhaiskasvatuksesta heinäkuun 2019 loppuun saakka. Tältä ajalta perheeltä ei peritä asiakasmaksua. Järjestely on perheille vapaaehtoinen.

Perheiden kanssa tehdään kirjallinen sopimus varhaiskasvatussuhteen tilapäisestä keskeyttämisestä kuluvan toimintakauden loppuun 31.7.2019. Jämsän kaupunki sitoutuu osoittamaan varhaiskasvatuspaikan entisestä päiväkodista edellyttäen, että lapsi tulee varhaiskasvatukseen takaisin viimeistään syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Mikäli ostopalvelupäiväkoti Lilliporissa olevalle lapselle haetaan tilapäistä keskeytystä, niin varhaiskasvatuspaikka osoitetaan muusta päiväkodista 1.8.2019 alkaen ostopalvelusopimuksen päättymisen vuoksi.

Perhepäivähoidossa varhaiskasvatuspaikkatakuu on ehdollinen ja edellyttää, että perhepäivähoidossa vapautuu paikkoja elo-syyskuussa 2019.

Perheiltä ei peritä asiakasmaksua keskeytyksen ajalta ja heillä on mahdollisuus hakea kotihoidontukea Kansaneläkelaitokselta, mikäli edellytykset sen saamiseen täyttyvät.

Sopimus raukeaa, mikäli lapselle tarvitaan varhaiskasvatusta ennen varhaiskasvatuspaikkatakuuta koskevan sopimusajan päättymistä huoltajien työllistymisen tai opiskelun vuoksi. Tällöin huoltajien tulee hakea varhaiskasvatuspaikkaa lain edellyttämien määräaikojen mukaisesti. Mikäli lapsi palaa varhaiskasvatukseen muun syyn vuoksi kuin huoltajien työllistymisen tai opiskelun takia, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea viimeistään neljä (4) kuukautta ennen hoidontarpeen alkamista ja paikka osoitetaan vapaana olevien varhaiskasvatuspaikkojen mukaisesti.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
puh. 040 5079571

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn