Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunginhallitus linjasi organisaatioselvityksen toimia ja päätti ensi kevään vaalien äänestyspaikoista.

Jämsän Terveyden palvelusopimus

Kaupunginhallitus sai tiedoksi valvonta-aineiston Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutumisesta 1.4.-30.6. ja 1.7.-30.9.2018 sekä laadun seurannan ja poikkeamien täydennykset. Hallitus edellyttää, että sairaanhoitajien vaje on saatava palvelusopimuksen vähimmäisvaatimusta edellyttävälle tasolle 31.1.2019 mennessä.

Taajamaosayleiskaava

Hallitus päätti asettaa Jämsän taajamaosayleiskaavan julkisesti nähtäville. 

Jämsän jätehuolto -liikelaitos

Pykälän 8, Kaupunginhallituksen ohje Jämsän Jätehuoltoliikelaitokselle, hallitus poisti yksimielisesti esityslistalta. Hallitus irtisanoo yhteistoimintasopimuksen Kuhmoisten kunnan kanssa. Sopimuksen mukaiset velvoitteet Jämsän kaupunki huolehtii 31.12.2019 asti. Muilta osin asia, esim. sulauttaminen kaupungin organisaatioon, käsitellään organisaatiomuutosten yhteydessä.

Hulevesi

Hallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen hulevesitaksasta ja ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi taksan noudattamisalueet

Henkilöstön liikunta- ja kulttuurisetelit

Kaupunginhallitus päätti aiemmin, että otetaan käyttöön liikunta- ja kulttuurisetelit 100 eurolla työntekijää kohti 1.1.2019 alkaen. Kokonaiskustannus noin 100 000 euroa vuodessa ja nettovaikutus nykyisiin kustannuksiin nähden noin 50 000 euroa. Vastaavasti muut etuudet lakkaavat vuodenvaihteessa. Maksukorttien toimittajaksi hallitus valitsi halvimman vertailuhinnan antaneen Edenred Finland Oy:n.

Avitus

Työvalmennussäätiö Avituksen hallitukseen toimikaudelle 2019-2020 kaupunginhallitus valitsi Heikki Oksasen ja Sanna Rajalan. Hallitus esittää Oksasta puheenjohtajaksi ja Rajalaa varapuheenjohtajaksi.

Eduskunta- ja europarlamenttivaalien äänestyspaikat

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien äänestyspaikoista.

Vaalipäivän äänestyspaikat:
001. Kaipolan äänestysalue: Kaipolan koulu
002. Seppolan äänestysalue: Jämsän Forum
003. Kuoreveden äänestysalue: Kuoreveden koulu
004. Jämsänkosken äänestysalue: Koivutie 4:n liiketila
005. Koskenpään äänestysalue: Koskenpään terveysasema

Ennakkoäänestyspaikat Jämsässä:
1. Jämsän Forum
2. Koivutie 4:n liiketila Jämsänkoskella
3. Kuoreveden kirjasto
4. Länkipohjan kirjasto
5. Koskenpään terveysasema

Laitosäänestys: sairaalan hoito-osastot 2, 5 ja akuuttiosasto 4, Hallin palvelutalo, Länkipohjan palvelutalo, Jämsänkosken palvelutalo/Laukalammi, Linnankartanon palvelutalo, Seppolan palvelutalo, Attendo Koskipuisto hoivakoti, Esperi Hoivakoti Jaatilanranta sekä Ikipihlaja Johanna.

Sosiaalihuollon yksiköt: Koskentien palvelutalo ja ryhmäkoti, Säterintien palvelutalo, Saksalan palveluasunnot ja Kotimäen ryhmäkoti. Linnakartanon palveluasunnoissa sekä Linnatuvassa ja Linnahovissa asuvat voivat äänestää Linnakartanon palvelutalossa.

Organisaatioselvitys

Kaupunginhallitus päätti, että toimialajohtajat, tytäryhtiöiden ja liikelaitosten johtajat velvoitetaan valmistelemaan kaupunginjohtajan johdolla raportissa esitetyt toimenpiteet ja/tai muut vaihtoehtoiset toimenpiteet tai säästöehdotukset.

Lautakuntien konkreettiset esitykset on oltava 15.2.2019. Prosessissa tulee huomioida kuntalaisten ja henkilöstön osallistaminen. Raportoinnista kaupunginhallitukselle päätetään 17.12.2018.

Organisaationselvityksen loppuraportti 

Jämsänkosken entinen terveysasema

Kaupunginhallitus päätti myydä Jämsänkosken entisen terveysaseman korkeimman tarjouksen perusteella (10.200 euroa) myyntiesitteen ehdoilla.

Esityslista 

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123 ja
kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn