Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallituksen vuoden viimeisessä kokouksessa muun muassa hyväksyttiin ensi vuoden koulutussuunnitelma ja myönnettiin lisäavustus Himoksen tykkilumen ladun teon kustannuksiin Lisäksi päätettiin organisaatioselvityksen etenemisen säännöllisestä raportoinnista.

Koulutussuunnitelma vuodelle 2019

Kuntaorganisaatioissa on lainsäädännön perusteella laadittava vuosittain koulutussuunnitelma. Velvoitteen tavoitteena on edistää osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin ja työurien pidentymistä, parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Osaamista tulee kehittää nykyisessä tai mahdollisissa uusissa tehtävissä vaadittavaa osaamista ennakoiden. Lähtökohtana ovat sekä työnantajan tarpeet, että työntekijän pitkän aikavälin työllistymisen edistäminen.

Kaupunginhallitus hyväksyi koulutussuunnitelman 2019 esityslistan liitteen mukaisesti.

Himoksen latuosuuskunta / lisäavustus tykkilumiladun tekoon

Himosvuoren latuosuuskunta on anonut Jämsän kaupungilta 3.000 euron lisäavustusta Himoksen tykkilumiladun teon kustannuksiin. Liikuntatoimen talousarviossa on varauduttu 5.000 euron avustukseen ja avustus on jo myönnetty Himosvuoren latuosuuskunnalle. Lisäavustukseen ei liikuntatoimessa ole määrärahaa. Himoksen tykkilumiladun teon kustannukset ovat noin 18.000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti myöntää Himosvuoren latuosuuskunnalle 3.000 euron avustuksen Himoksen tykkilumiladun teon kustannuksiin kaupunginhallituksen määrärahoista.

Maksamismääräysoikeudet vuodelle 2019

Vuosittain organisaatiossa on määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät laskut maksuun. Maksamismääräysoikeus tarkoittaa oikeutta määrätä sääntöjen mukaan hyväksytyt laskut maksettavaksi kaupungin nimissä ja tileiltä.

Kaupunginhallitus päätti antaa Jämsän kaupungin maksamismääräämisoikeuden kaupungin ja liikelaitosten pankkitileiltä seuraaville henkilöille:

Jämsän kaupungin tileiltä:
kaupunginjohtaja Ilkka Salminen, talousjohtaja Ari Luostarinen
Toimeentulotuen osalta tulosaluejohtaja Heikki Oksanen ja sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Erkki Kainulainen

Jämsän Ateria-, Puhtaus ja tekstiilipalvelut liikelaitoksen tililtä:
liikelaitosjohtaja Mervi Västinen, talousjohtaja Ari Luostarinen

Jämsän Vesi liikelaitoksen tililtä: liikelaitosjohtaja Tarja Kuisma, vesihuoltopäällikkö Pekka Karppinen, talousjohtaja Ari Luostarinen

Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen tililtä: liikelaitosjohtaja Tarja Kuisma, talousjohtaja Ari Luostarinen

Kaupunginhallitus tiedottaa rahalaitoksille maksamismääräysoikeuden omaavista henkilöistä.

Konsernikeskustelut 2018/ Jämsän Aluelämpö Oy

Jämsän kaupungin ja Jämsän Aluelämpö Oy:n konsernikeskustelut käytiin torstaina 22.11.2018. Keskustelumuistio ei ole julkinen. Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle 18.12.2018. Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen käydyn konsernikeskustelun.

Lähihoitajan toimen täyttölupa Päijännekotiin Kuhmoisiin

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan lähihoitajan toimelle.

Saatavien poistot v. 2018

Kaupunginhallitus päätti poistaa saatavista 141.396,01 euroa, josta summasta poistetaan perinnästä 36.596,53 euroa esityslistan liitteen mukaisesti. Muiden yksityisoikeudellisten saatavien perintää jatketaan jälkiperintänä tai ulosottona.

Valtuustoaloite 5.3.2018 / Vinnin tilasta Taitelijaresidenssi vai Taitelijakoti

Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloitteessa esitetään julkisen keskustelun käynnistämistä Vinnin arvokkaan kulttuuritilan tulevasta käytöstä. Aloitteentekijät haluavat myös osallistua Vinnin käyttösuunnitel- man tekemiseen. Konkreettisena esityksenä aloitteessa ehdotetaan Vinnille taiteilijaresidenssiä tai taiteilijakotia.

Kaupunginhallitus päätti antaa asiaselostuksen mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi. Aloite on loppuun käsitelty.

Varavaltuutettujen määrän täydentäminen

Jämsän kaupungin varavaltuutettujen määrä on eräiden puolueiden osalta jäänyt vajaaksi varavaltuutettujen siirryttyä valtuutetuiksi ja varavaltuutetun eron vuoksi. Varavaltuutettujen täydentäminen tapahtuu siten, että kustakin puolueesta uusiksi varavaltuutetuiksi määrätään järjestyksessä ne henkilöt, jotka seuraavat varalle valittuja henkilöitä vertausluvun mukaisessa järjestyksessä keskusvaalilautakunnan 12.4.2017 vahvistamassa vaalituloksessa.

Uusiksi varavaltuutetuiksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2017-2021 määrätään vahvistettu vaalitulos huomioiden seuraavat henkilöt:

SDP
Lasse Rikkonen varasijalle 13

Vasemmisto
Maritta Parkkonen varasijalle 3
Riitta Kangas varasijalle 4

Liike Nyt Jämsä
Hannes Laasonen varasijalle 4
ei enempää määrättäviä, varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi

Kaupunginhallitus saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaiset varavaltuutettujen määrän täydennykset.

Organisaatioselvityksen eteneminen

Kaupunginhallitukselle annetaan joka kokouksessa selvitys organisaatioselvityksen etenemisestä. Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessa annetun selvityksen tiedoksi.

Lausunto Kuhmoisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi

Kuhmoisten kunta on tehnyt esityksen kunnan siirtämisestä Keski-Suomen maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan siten, että muutos tulisi voimaan mahdollisimman pian.

Jämsän kaupunki hyväksyy Kuhmoisten kunnan esityksen kunnan siirtämisestä Keski-Suomen maakunnasta ja vaalipiiristä Pirkanmaahan. Muutos voidaan toteuttaa kunnan toivomassa aikataulussa. Maakunnan vaihdoksen jälkeenkin Jämsän kaupunki on valmis tekemään palvelujen järjestämisessä yhteistyötä.

Tiedoksi merkittävät asiat

1. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.11.2018 § 60 talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä toimenpidealoitteen, että talousarvioon lisätään sosiaaliohjaajan tehtävä perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen tukemaan koulujen ja päiväkotien henkilökuntaa haastavassa työssä erilaisista ongelmista kärsivien lasten ja nuorten kanssa. Arvioitu kokonaiskustannus vuodessa on noin 41000 euroa. Toimenpidealoite otetaan käsittelyyn keväällä 2019 tulevan lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä.

2. Kaupunginhallitus sai ajankohtaiskatsauksen sisäilma-asioista.

3. Mahdollisuus osallistua "Kuka määrää politiikan kaapin paikan" –koulutukseen.

Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeen hankinta

Asiakohta esitettiin kokouksessa. Kaupunginhallitus jätti Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeen hankinnan yksimielisesti pöydälle. Asian käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen.

 

Kaupunginhallituksen esityslista 17.12.2018
http://jamsa.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20181199

 

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn