Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 18.12.2018 selvityshenkilö Petri Härkösen organisaatioselvityksen johdosta sivistystoimialan toimenpiteiden valmisteluaikataulua. Asian käsittelyn alussa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen kävi läpi kaupunginhallituksen 3.12.2018 tekemää päätöstä asiasta ja yleistä päätösaikataulua.

Sivistyslautakunta käsittelee päätösasiana selvityksen toimenpiteitä kokouksessaan 13.02.2019. 

Sivistyslautakunta päätti toteuttaa heti vuoden 2019 alussa tiiviin ja pelkistetyn kyselyn Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan koulujen oppilaiden ja varhaiskasvatuspalvelujen hoitolasten huoltajille.  Koulujen osalta kysely toteutetaan Wilman kautta ja varhaiskasvatuksessa kyselylomakkeella viikolla ajalla 7-14.1.2019.   Tiivistetty lapsivaikutusten arviointi puolestaan tehdään yhdessä henkilöstön kanssa osana välitöntä yhteistoimintaa. Kyselyn ja lapsivaikutusten arvioinnin tuloksia käsitellään tammikuussa järjestettävissä vanhempainilloissa.

Samoin Länkipohjan lähikirjaston ja kuntosalin osalta toteutetaan samanlainen tiivis ja pelkistetty kysely, joka toimitetaan erikseen koululaisten ja varhaiskasvatuksen hoitolasten vanhemmille. Lähikirjastoa ja kuntosalia koskeva kysely on muutoin vastattavissa ao. toimipiteissä kyselylomakkeella ajalla 7-18.1.2019.

Palvelusetelin käyttöönoton yritysvaikutusten arvioinnin ja asiakasarvioinnin osalta lautakunta katsoi, että arvioinnit tulee tehdä siinä vaiheessa, kun voidaan tosiasiatietojen perusteella tehdä johtopäätelmiä järjestelmän sopivuudesta Jämsän kaupungille.

Länkipohjan jäähalliavustuksen osalta vaikutusten arviointi on osa jäähalliavustusten selvitystä, jonka tekevät yhteistyössä kaupungin yhdyskuntatoimi ja sivistystoimi. Jäähalliavustukset siirtyvät vuoden 2019 alusta yhdyskuntatoimelle osana liikuntapaikkojen hoitoa.

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
p.0400 542 062.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn