Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Opetushallitus on myöntänyt Jämsän kaupungille avustusta 85 000 eu­roa 12.12.2018 omarahoitusosuuden ollessa 4250 euroa. Vi­ral­lis­ta päätöstä ei asiasta ole vielä tullut. Avustus tulee käyttää vuosina 2019 - 2020. Avustus on suunniteltu käy­tet­tä­vän lähinnä  perhetyön edistämiseen varhaiskasvatuksessa  ja   nuorisotyön edistämiseen kouluissa. Erityisesti painotetaan  lapsia ja nuoria, joiden opinpolku on vaarassa katketa.

Esi- ja perusopetuksen kehittämisen ohella mukana hankkeessa voi ol­la myös varhaiskasvatuksen kehittäminen. Koko oppimispolun kä­sit­tä­vät siirtymävaiheet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä ko­din ja koulun yhteistyön vahvistaminen ovat esimerkkejä mah­dol­li­sis­ta kehittämiskohteista.

Valtionavustuksen tavoitteena on ehkäistä alueellista eri­ar­vo­is­tu­mis­ta rohkaisemalla opetuksen järjestäjiä lähtemään mukaan val­ta­kun­nal­li­seen kehittämistyöhön. Valtionavustus kattaa 95 prosenttia ke­hit­tä­mis­toi­min­nan kuluista.

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
p. 0400 542 062

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn