Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti 29.5.2018 (§ 63) keskeyttää varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä Vesselin kehittämisen ja esittää kaupunginhallitukselle tarjouskilpailun uuden kokonaisjärjestelmän hankinnasta. Kaupunginhallitus antoi 3.6.2018 (§ 135) luvan käynnistää toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutuksen. Kilpailutusprosessissa käytettiin konsulttina KuntaPro Oy:tä (varhaiskasvatusjohtajan päätös 21.6.2018 § 21).

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan hankinta perustuu kokonaistaloudellisuuteen siten, että hinta enintään 65 pistettä ja laatu enintään 35 pistettä.

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja tarjouspyyntö julkaistiin 15.10.2018 Hilmassa ja 22.10.2018 Jämsän kaupungin www-sivuilla. Tarjousten jättöaika päättyi 28.11.2018 klo 16.

Varhaiskasvatuksen asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmän tarjouspyyntöön jätettiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta, toinen tarjoaja oli WhileOnThe Move Oy ja toinen CGI Suomi Oy.

Tarjousten avauksen ja tarjousvertailun suoritti KuntaPro Oy 29.11.2018 osana konsultaatioprosessia.

Sivistyslautakunta päätti hankintaprosessin lainmukaisuuden turvaamiseksi hylätä  CGI Suomi Oy:n tarjouksen todettiin osin tarjouspyynnön vastaiseksi. Tarjoaja itse toi tarjouksessaan esiin tarjouksessaan olevia ehdollisuuksia suhteessa tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Täten tarjoaja tuli liittäneeksi tarjoukseensa omia ehtoja ja jätti lisäksi sitoutumatta tarjouspyynnön esittämiin ehtoihin edellytetyllä tavalla

 Ainoaksi tarjouspyynnön ehdot täyttäväksi tarjoukseksi todettiin tarjousvertailussa WhileOnTheMove Oy:n tarjous. Sivistyslautakunta päätti valita  WhileOnTheMove Oy:n  toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaksi. Sopimus kuitenkin syntyy vasta, kun hankinnasta on allekirjoitettu  kirjallinen sopimus.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen 19.12, 27-28.12 ja 31.12.2018
p. 040 507 9571
vs. varhaiskasvatusjohtaja Leena Puoliväli-Kananen ajalla 20. – 21.12.2018
p. 040 507 9571

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn