Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistystoimiala on käynnistänyt selvityshenkilö Härkösen raportin vaikutusten arviointikyselyt.
Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 13.joulukuuta 2018 toteuttaa heti vuoden 2019 alussa tiiviin ja pelkistetyn kyselyn Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan koulujen oppilaiden ja varhaiskasvatuspalvelujen hoitolasten huoltajille. Koulujen osalta kysely toteutetaan Wilman kautta ja varhaiskasvatuksessa kyselylomakkeella viikolla ajalla 7.-14.tammikuuta 2019. Tiivistetty lapsivaikutusten arviointi puolestaan tehdään yhdessä henkilöstön kanssa osana välitöntä yhteistoimintaa. Kyselyn ja lapsivaikutusten arvioinnin tuloksia käsitellään tammikuussa järjestettävissä vanhempainilloissa.

Länkipohjan lähikirjaston ja kuntosalin osalta toteutetaan samanlainen tiivis ja pelkistetty kysely, joka toimitetaan erikseen koululaisten ja varhaiskasvatuksen hoitolasten vanhemmille. Lähikirjastoa ja kuntosalia koskeva kysely on muutoin vastattavissa ao. toimipiteissä kyselylomakkeella ajalla 7.-18.tammikuuta 2019. Länkipohjan jäähallin osalta vaikutusten arviointi toteutetaan osana jäähalliselvitystä, jota valmistellaan yhteistyössä yhdyskuntatoimen ja sivistystoimialan kesken.

Palvelusetelin käyttöönoton yritysvaikutusten arvioinnin ja asiakasarvioinnin osalta lautakunta katsoi, että arvioinnit tulee tehdä siinä vaiheessa, kun voidaan tosiasiatietojen perusteella tehdä johtopäätelmiä järjestelmän sopivuudesta Jämsän kaupungille.

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, puh. 0400 542 062.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn