Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Vuoden 2018 lopulla tehtyä järjestökyselyä varten löydettiin patentti- ja rekisterihallituksen tiedoista 445 Jämsään rekisteröityä järjestöä. Kysely lähetettiin noin 150 järjestölle sähköpostin kautta, lisäksi sitä jaettiin laajasti eteenpäin sosiaalisen median kanavilla.

Kyselyllä haluttiin selvittää mm. millaista hyvinvointia järjestöt tuottavat ja millainen tilanne järjestöillä on tilojen ja toiminnan suhteen. Kyselyyn vastasi 52 järjestöä.

Kyselyn tuloksissa näkyvät hyvin tämän hetkisen järjestökentän yleiset hyvät ja huonot puolet paikallisten näkökulmien lisäksi. Monissa vastauksissa nostettiin esiin huoli tiloista, erityisesti säilytys- ja arkistotiloista on puutetta. Jäsenistön tavoittaminen koettiin ongelmalliseksi, varsinkin ikäihmisten järjestöissä ei vielä ole käytössä sähköisiä tiedonsiirtokanavia ja sosiaaliseen mediaan vasta tutustutaan.

Myönteisinä asioina nousivat esiin hyvin vointia tuottavina kaikissa ikäryhmissä luonto, monet harrastusmahdollisuudet ja hyvät palvelut. Kääntöpuolena mainittiin työttömyys, taloudellinen epätasa-arvo palvelujen käytössä ja nuorten syrjäytyminen. Myös vanhusten yksinäisyys koettiin kasvavana huolena.

Keskinäisessä yhteistyössä on nähtävissä kehittämismahdollisuuksia ja myös kaupungin kanssa tehtävä erilainen yhteistyö kiinnostaa järjestöväkeä. Yhteisinä järjestömaailmaa koskevina haasteina kysely toi esiin aktiivisten toimijoiden puutteen, järjestöjen osin vanhakantaisen toimintamallin ja yleisesti järjestötoiminnan tämän hetkisen huonon vetovoiman. Kokonaisuutena jämsäläisissä järjestöissä on kyllä potentiaalia, kyselyn ja koonnin tehnyt harjoittelija Elsi Pitkämäki arvioi.

– Jatkossa onkin pohdittava, kuinka kyselyn tuloksia hyödynnetään. Kysely viedään sivistys- ja sosiaalilautakuntaan ja esitellään myös järjestöväelle seuraavassa yhteistilaisuudessa, toteaa hallintojohtaja Auli Korhonen.

– Järjestöt toivoivat lisää kuulluksi tulemista jämsäläisiä koskevissa hyvinvointiasioissa. Järjestöillä on hyvä näkemys jämsäläisten hyvinvoinnin tilasta ja tätä näkemystä aiotaan hyödyntää tämän ja ensi vuoden aikana uutta hyvinvointikertomusta laadittaessa. Hyvinvointikertomuksessa määritellään muun muassa, miten yhteistyössä edistetään jämsäläisten hyvinvointia, sanoo työhyvinvointikoordinaattori Hannele Rahkonen.

Järjestöpalveluista apua hankesuunnitteluun

– Mikäli järjestöillä on kiinnostusta yhteisen hyvinvointihankkeen käynnistämiseen, niin maksutonta hankesuunnitteluapua ja sparrausta on saatavissa KYT-järjestöpalveluista. Voimme olla myös mukana kokoamassa ja fasilitoimassa järjestöjen hankesuunnittelutapaamista, jos sellaiseen nousee tarvetta, sanoo Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n erityisasiantuntija Katariina Luoto.

Järjestökysely

Lisätietoja:
työhyvinvointikoordinaattori Hannele Rahkonen
p. 040 5712 088

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn